Extra parkeerplekken Beaufortplein

De bouw van 26 appartementen op de plek van het voormalige kantoor van Countus en Rabobank aan het Burgemeester de Beaufortplein is een stap dichterbij. Wethouder Wim Meulenkamp gaf vanmiddag tijdens het wekelijkse persgesprek aan dat het bestemmingsplan in de komende gemeenteraadsvergadering op de agenda zal komen te staan. Het plan heeft in de zomer van 2020 ter inzage gelegen en daarop zijn 7 zienswijzen ingebracht, waarvan er 1 te laat is ingediend. De grootste zorgen gingen over de massa van het gebouw, de architectuur en het parkeren. Om de zorgen over het laatste punt weg te nemen zullen op het Burgemeester de Beaufortplein 8 extra parkeerplekken worden gerealiseerd, waarvan de kosten deels voor rekening van de initiatiefnemer zullen komen. Ook zal er op het parkeerterrein ten zuiden van Plus Blankhorst een blauwe zone worden aangebracht. Daarmee komt de gemeente deels tegemoet aan de wens van Plus Blankhorst, die graag zou zien dat alle parkeerplekken binnen de blauwe zone vallen. “Voor de gemeenteraadsvergadering gaan we nog in overleg met de supermarktondernemer over de exacte locatie van de blauwe zone”, aldus wethouder Meulenkamp die aangaf dat Markelo trots kon zijn op de vele plannen die al gerealiseerd zijn in het centrum.

Ook op de andere punten is de gemeente in overleg gegaan met de initiatiefnemer. Dit heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan waarin de voorwaarden voor te bouwen appartementen zijn opgenomen. Zo is in het plan dat aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden de maximale bouwhoogte aangepast van 11 naar 10 meter, waarbij het ter plaatse van bijvoorbeeld een liftschacht wel mogelijk blijft om naar 11 meter te gaan.

Na vaststelling van het plan door de gemeenteraad zullen degenen die een zienswijze hebben ingediend in kennis worden gesteld van het besluit. Het vastgestelde bestemmingsplan zal na vaststelling gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende die periode is het mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State. Na vaststelling staat het initiatiefnemer vrij om alvast een omgevingsvergunning in te dienen.

In het meest positieve scenario zou volgens wethouder Meulenkamp voor de zomer gestart kunnen worden met de sloop van het huidige kantoorpand en de bouw van twee appartementengebouwen die bestaan uit elk 3 bouwlagen. Volgens de plannen gaat het om een mix van appartementen die variëren in oppervlakte van circa 85 m2 tot en met 135 m2 in de prijsklasse van circa €200.000 tot €350.000.