Beaufortplein wordt appartementenplein

Vanaf komende woensdag ligt er een bestemmingsplan ter inzage dat de bouw van 26 appartementen op de plek van het tijdelijk onderkomen van Obs de Zwaluw mogelijk moet maken. Met de toevoeging van 26 appartementen komen er aan het Burgemeester de Beaufortplein de meeste appartementen van Markelo te staan. Eigenaar Junco BV is voornemens het huidige kantoorpand te slopen en in plaats daarvan twee appartementencomplexen te bouwen bestaand uit elk 3 bouwlagen. Volgens de plannen gaat het om een mix van appartementen die variëren in oppervlakte van circa 85 m2 tot en met 135 m2 in de prijsklasse van circa €200.000 tot €350.000.

In januari 2019 heeft de gemeente in principe haar medewerking verleend voor de bouw van deze 26 nieuwe appartementen, maar heeft hieraan de voorwaarden verbonden dat uit een marktanalyse blijkt dat er behoefte is aan deze woningen en dat de vergunning voor de bouw binnen 1 jaar na vertrek van Obs de Zwaluw wordt aangevraagd.

Uit een marktanalyse uitgevoerd in opdracht van de initiatiefnemer blijkt dat er in de gehele gemeente Hof van Twente tussen 2018 en 2025 behoefte is aan ongeveer 50 extra appartementen tussen de € 200.000 – € 350.000. Met dit plan wordt direct meer dan de helft van het aantal gewenste appartementen voor de gehele Hof van Twente ingevuld.

Tijdens een inloopavond in Het Beaufort in november 2019 zijn de plannen door initiatiefnemer en gemeente toegelicht. De ongeveer 10 aanwezigen hadden een prettige en nieuwsgierige houding en waren positief gestemd over het plan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 24 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage.