Vragen SP en D66 oude locatie De Welp

De gemeenteraadsfracties van SP en D66 hebben vragen gesteld over leegstaande schoolgebouwen in Hof van Twente. De twee fracties constateren dat sinds de ingebruikname van het Kindcentrum Markelo de oude locatie van De Welp leeg staat en dat leegstaande scholen in Goor en Delden op dit moment tijdelijk wordt bewoond. De fractie vragen het college of er voor de oude schoollocatie van De Welp ook plannen voor verhuur zijn en hoe deze plannen zich verhouden tot een verdere doorontwikkeling van de locatie. De oude schoollocatie van De Welp is door de Gemeente Hof van Twente aangemerkt als potentiële woningbouwlocatie.

Directe aanleiding voor de vragen vormt de (tijdelijke) bewoning van leegstaande scholen in andere kernen van Hof van Twente. Dit bleek volgens de fracties uit geparkeerde auto’s, het ’s avonds branden van licht en TV’s die aanstonden. Ook waren er jongeren gezien die met een kratje bier naar binnen liepen. De fracties vragen zich af in hoeverre omwonenden in deze plannen voor (tijdelijke) bewoning zijn betrokken.