De Laatste Eer vergoedt meer

In een speciale ledenvergadering van begrafenisvereniging De Laatste Eer van 25 november is een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld en ingestemd met een statutenwijziging. Deze statutenwijziging is 7 december geformaliseerd bij notariskantoor Geurts & Verbeek en is evenals het nieuwe huishoudelijk reglement per 1 januari 2021 ingegaan. De wijziging heeft voornamelijk gevolgen voor de vergoedingen bij uitvaarten. Tot 1 januari verviel het recht op een financiële vergoeding indien een bepaalde dienst niet werd gebruikt. Nabestaanden hebben vanaf 1 januari de mogelijkheid om de bij de dienst behorende vergoeding op een andere onderdeel in te zetten. “Doel van deze wijziging is dat De Laatste Eer haar leden beter kan bedienen naar de maatstaven van deze tijd”, aldus secretaris Annie Karsenberg.

Naast de wijziging op het punt van de vergoedingen is toelaten tot het lidmaatschap per 1 januari van de grootste vereniging van Markelo niet alleen meer voorbehouden aan inwoners van Markelo, maar voor de gehele gemeente Hof van Twente. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat De Laatste Eer alleen uitvaarten verzorgd binnen de voormalige gemeente Markelo en omliggende plaatsen, waarbij dit ook voor niet-leden wordt verzorgd. “Het maakt niet uit of een lid al dan niet woonachtig is in Markelo. Wanneer een lid verhuist is en bijvoorbeeld in Breda woont, dan zal een plaatselijke uitvaartonderneming in Breda de uitvaart verzorgen”, aldus Annie Karsenberg.

De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement zijn ook terug te vinden op de vernieuwde website van de begrafenisvereniging.