Uitgelicht: ‘De Laatste Eer’

Met zo’n 3.500 leden de grootste, maar tegelijkertijd wellicht de onbekendste vereniging van Markelo treedt deze keer begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ voor het voetlicht. Voor dit interview heeft het bestuur van de vereniging twee redenen: enerzijds hoopt het bestuur op meer bekendheid en om te vertellen wat een lidmaatschap bij de vereniging precies inhoudt. Anderzijds is de vereniging op zoek naar een nieuwe uitvaartleider en hopelijk zijn er Markeloërs waarbij de interesse gewekt is na het lezen van dit artikel.

De Laatste Eer bestaat sinds 16 december 1958 en is ontstaan na samenvoeging van twee verenigingen, namelijk de Begrafenis Vereniging (opgericht op 15 september 1939) en de Lijkwagen Vereniging. Nadat de fusie definitief bekrachtigd werd tijdens een vergadering, werden huis-aan-huis folders verspreid, waarin de inwoners van Markelo op de hoogte werden gesteld van de start van de nieuwe begrafenisvereniging en uitgenodigd om zich aan te melden als lid. Op dit moment telt de vereniging zo’n 3.500 leden en het bestuur wijst er nadrukkelijk op dat een lidmaatschap van De Laatste Eer geen verzekering is. Bij overlijden keert de vereniging namelijk geen geld uit, maar heeft de overledene recht op een vergoeding voor gekozen diensten, mits uitgevoerd door de vereniging zelf. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 2.300. Als een lid van de vereniging niet meer in Markelo of omstreken woont en komt te overlijden, ontvangen de erven wel een vergoeding. Meer informatie over deze specifieke situatie is te vinden op de website.

Begrafenisvereniging De Laatste Eer is een vereniging zonder winstoogmerk, in tegenstelling tot veel regionale en landelijke uitvaartondernemingen die uitvaarten begeleiden. Dit resulteert in een aanmerkelijk lagere rekening voor de uitvaart. Het bestuur van de vereniging bestaat louter uit vrijwilligers, die als taak hebben het beheren van het vermogen van de vereniging, nieuwe leden werven en de kwaliteit van de zorg rondom een uitvaart waarborgen. Huidige voorzitter van het bestuur is Gerrit Zandvoort, ongeveer 10 jaar geleden als lid in het bestuur begonnen. Een bestuurslid zit maximaal drie periodes van 4 jaar. Zandvoort, in het dagelijks leven agrariër, vindt het van groot belang dat de vereniging in stand blijft. Hij ziet een lokale vereniging als een pré, omdat een plaatselijke uitvaartleider beter op de hoogte is van tradities en vaak bekend is met familiebanden van de overledene. Dit maakt de zorg rondom een uitvaart persoonlijker.
Zandvoort probeert samen met de andere bestuursleden de vereniging een modernere uitstraling te geven en geeft aan dat het geen ‘club van grijze mannen’ is. Hierbij houdt het bestuur oog voor (Markelose) tradities, ook al is een begrafenis of crematie niet meer te vergelijken met een uitvaart van pakweg 10 jaar geleden.

Daarnaast gaat Gerrit als voorzitter naar bijeenkomsten van de VUON en Nardus, twee organisaties waar De Laatste Eer lid van is. Deze organisaties behartigen de belangen van uitvaartondernemingen en kunnen als collectief de kwaliteit van de dienstverlening optimaliseren. ‘Een voorzitter functioneert alleen maar goed met een adequate secretaresse naast hem en gelukkig hebben we een hele goede’, geeft Zandvoort aan. Daarmee doelt hij op Annie Karsenberg, in het dagelijks leven administratief medewerkster bij Buitencentrum Hessenheem. Ze houdt ervan betrokken te zijn bij alles wat er binnen het bestuur speelt en Annie ziet het als haar uitdaging om de vereniging in een moderner jasje te steken, onder andere door het updaten van de website. Annie vindt het van belang dat in het bestuur ook meer jongeren plaatsnemen en ze is blij met de komst van Robin Kempers als bestuurslid.

De afgelopen jaren is er heel veel veranderd op het gebied van uitvaarten. Was het vroeger min of meer een ‘standaard’ procedure, tegenwoordig is er meer mogelijk en kunnen persoonlijke wensen van de overledene of de familie uitgevoerd worden tijdens de uitvaart. Als het binnen de wettelijke regels valt, wordt geprobeerd zoveel mogelijk van die wensen uit te voeren. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om muziek of eigen inbreng tijdens de dienst. Over deze veranderingen kan Henk Kloots meepraten, hij is sinds 2002 als uitvaartleider verbonden aan De Laatste Eer. Henk was nog jong toen zijn moeder overleed en hij kwam daardoor al op jonge leeftijd in aanraking met de zogenaamde ‘noaberplicht’ rondom een overlijden. In de jaren daarna werd Henk vaste drager tijdens uitvaarten en uiteindelijk werd hij aangesteld als uitvaartleider. Henk heeft jarenlang een boerderij gehad met koeien en varkens, maar omdat hij geen opvolging had, heeft hij de boerderij ongeveer 5 jaar geleden van de hand gedaan. Aangezien hij inmiddels 65 jaar is geworden, zou hij graag zien dat zich een nieuwe uitvaartleider aanmeldt. Na een inwerkperiode kan Henk dan met een gerust hart het stokje overdragen. Naast Henk Kloots begeleidt ook de Nijverdalse Carolien Kremer uitvaarten in Markelo.

Begrafenisvereniging De Laatste Eer is op zoek naar een man of vrouw, het liefst uit Markelo, die voldoening haalt uit het bijstaan van mensen in de emotionele dagen voorafgaand aan een begrafenis of crematie. Henk Kloots vertelt dat hij het een heel dankbaar beroep vindt. Ook al is overlijden niet een onderwerp waar iedereen even makkelijk over praat, we krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken, aldus Kloots. Als uitvaartleider helpt hij families tijdens een moeilijke periode in hun leven en kan hij echt iets betekenen voor mensen. ‘Je bouwt in korte tijd een band op met familieleden van de overledene en zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloopt’ vertelt hij. De hulp varieert bijvoorbeeld van het uitkiezen van het drukwerk en de bloemen tot de specifieke invulling van de dienst. Op de vraag waar de nieuwe uitvaartleider aan moet voldoen, komen onder andere de volgende eigenschappen ter tafel: beschikken over mensenkennis, communicatief vaardig zijn, hulpvaardig zijn, goed kunnen plannen, administratief handig zijn en niet snel in paniek raken. Verder moet de kandidaat vaak beschikbaar zijn, ook al gaat het hier niet om een fulltime baan. Er kan op ieder moment van de dag gebeld worden en dan moet er meteen van alles geregeld worden. Het is van groot belang dat belangstellenden in Markelo of nabije omgeving werkzaam zijn. Mensen die belangstelling hebben voor de functie van uitvaartleider worden uitgenodigd een mail te sturen naar de secretaris van de begrafenisvereniging met daarin hun motivatie. Meer informatie over de functie kan opgevraagd worden via hetzelfde mailadres, of kan gevonden worden op de website van de vereniging. Het bestuur hoopt van harte dat er mensen reageren, want een nieuwe uitvaartleider is voor de vereniging van groot belang. Samen met een goede uitvaartleider kan een uitvaart van een dierbare, een emotionele gebeurtenis, door persoonlijke begeleiding en professionele deskundigheid leiden tot een waardig afscheid.