Boerendansers in Zwitserland

Evenals vorige maand kunnen we in de Oude Toren weer beelden laten zien van een buitenlandse reis van de Folkloristische Vereeniging Markelo. Waar vorige maand een optreden op het Festival Foklorico de los Pireneos in Jaca was te zien, is vandaag een filmverslag te zien van een reis van de Folkloristische Vereeniging Markelo naar het Zwitserse Burgdorf. De reis werd in de jaren ’70 gemaakt en is vastgelegd op een oude super 8 film door A.J. en G.J. Lammertink. Dankzij digitalisering van deze beelden door Arend Lammertink zijn ze nu in de Oude Toren te zien.