Bergweg dit jaar op de schop

De Bergweg gaat dit najaar op de schop tussen de Zonneweg en de Grotestraat. Dit blijkt uit een brief die de gemeente aan omwonenden heeft gestuurd. Het riool en de bestrating in dat deel is in een slechte staat. De riolering zal worden vernieuwd waarbij een extra regenwaterriool wateroverlast moet gaan voorkomen. Aangrenzende percelen dienen vervolgens het regenwater op eigen perceel te laten infiltreren. Naast het riool zal ook de bestrating van de weg en de trottoirs worden vernieuwd. Het voorlopig ontwerp is tot 1 mei in te zien op de website van de gemeente.

Onder normale omstandigheden licht de gemeente dergelijke plannen toe tijdens een inloopavond. Vanwege de corona-maatregelen wordt die niet gehouden en wordt omwonenden gevraagd om via de website een reactie te sturen. De gemeente verwacht dit kwartaal de werkzaamheden aan te besteden, zodat de uitvoering in het derde kwartaal van start kan gaan. In 2021 gaat de schop waarschijnlijk in het centrum weer in de grond. Na een aanbestedingstraject verwacht de gemeente begin 2021 de opdracht te kunnen verlenen voor de herinrichting van de Grotestraat.