Voorbereidingen herinrichting Grotestraat van start

Gemeente Hof van Twente start op korte termijn met voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Grotestraat in Markelo. “Zo zullen er bijvoorbeeld een aantal onderzoeken moeten plaatsvinden in de Grotestraat, voordat we het ontwerp voor de ‘Huiskamer van Markelo’ op een juiste wijze kunnen terugkoppelen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Dit ontwerp zal naar verwachting rond juni 2020 besproken worden met de deelnemers van de eerdere klankbordsessies. Uitgangspunt hierbij is volgens de Dorpsraad Markelo, dat de basis is bepaald en het plan alleen verder op detail wordt uitgewerkt. In december van dit jaar vindt de aanbesteding plaats en het streven van de gemeente is om begin 2021 de opdracht te verlenen. In overleg met omwonenden en bedrijven zal daarna, de échte herinrichting kunnen starten. 

De inrichting van de Grotestraat is een langlopend dossier dat al begon met het collegevoorstel uit 2008 voor een randweg. De plannen voor een randweg verdwenen na aankoop van de Kaasfabriek in de ijskast.

De ‘Initiatiefgroep leefbaarheidsvisie Markelo’ bestaande uit de voorzitters van de Stichting Dorpsraad Markelo, Stichting Dorpsfeest Markelo en Ondernemersvereniging Markelo, alsmede een aantal (oud) ondernemers uit Markelo, een architect en een landschapsadviseur hebben in 2015 tijdens drie sessies  de Markeloërs betrokken bij de visie voor het centrum van Markelo. Vervolgens kwamen er meerdere onderzoeken waarvan die van de Dorpsraad Markelo in 2017 de meest recente is.

De Dorpsraad Markelo organiseerde in 2017 en 2018 diverse klankbordsessies met vertegenwoordigers van de gemeente, ondernemers uit Markelo en dorpsgenoten. Uit deze gezamenlijke sessies is een ontwerp voortgekomen dat past binnen het door de gemeente beschikbaar gestelde budget. De Dorpsraad Markelo geeft aan verheugd te zijn dat de start van de herinrichting van de Grotestraat volgend jaar eindelijk kan beginnen.