Gemeente Belangen voorziet problemen Schoolstraat

Raadslid Bennie Nijenhuis heeft namens zijn partij Gemeente Belangen vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Hof van Twente. Bewoners van de Schoolstraat 1 tot en met 19 in Markelo hebben afgelopen week een brief ontvangen van Waterbedrijf Vitens. Vitens is voornemens om in de week van 10 maart te starten met werkzaamheden aan de drinkwaterleiding in de Schoolstraat. Deze werkzaamheden zullen volgens het bedrijf  ongeveer acht weken duren. De Schoolstraat loopt nauw langs de tijdelijke locatie van Obs de Zwaluw. Momenteel zijn er al de nodige problemen geconstateerd bij het halen en brengen van de leerlingen. Gemeente Belangen wil weten of het college bekend is met deze werkzaamheden en vraagt zich af of de verkeersveiligheid rond de Zwaluw niet nog meer in het geding komt door deze werkzaamheden. Daarnaast heeft Gemeentebelangen de vraag neergelegd bij het college of zij bereid zijn om Vitens te benaderen en hen te verzoeken om de werkzaamheden aan de Schoolstraat in Markelo uit te stellen tot het moment dat Obs de Zwaluw haar intrek heeft genomen in het op dit moment in aanbouw zijnde Kindcentrum Markelo aan de Fokkerstraat.

Vitens heeft aannemer Rook opdracht gegeven om de werkzaamheden uit te voeren aan de drinkwaterleiding in de Schoolstaat. Hierbij geeft het bedrijf aan dat deze naar verwachting 8 weken duren. In de periode is het mogelijk dat de Schoolstraat en de betreffende woningen af en toe minder goed bereikbaar zijn. Vitens voert deze werkzaamheden uit omdat er in de zomerperiode bij een aantal woningen aan de Bergweg af en toe  een lage waterdruk ontstaat. Vitens wil daarom een zogenaamde opjager in de leiding plaatsen. Deze wordt aangebracht in een kelder in de groenstrook tegenover Schoolstraat 7 en moet ervoor zorgen, dat de Bergweg van drinkwater met voldoende druk kan worden voorzien.