Veiligheid rondom Obs de Zwaluw

De leerlingenraad van Obs de Zwaluw heeft vanmorgen samen met de politie Hof van Twente en Handhaving aandacht gevraagd voor de veiligheid van kinderen rondom de schoollocatie aan het Burgemeester de Beaufortplein. Door met automobilisten in gesprek te gaan hebben de kinderen hen gewezen op de gevaarlijke situaties, die met name nét voor- en na schooltijd ontstaan. Bij de ingang van het tijdelijke schoolplein worden met regelmaat gevaarlijke situaties vastgesteld, doordat automobilisten onder meer het eenrichtingsbord richting de gemeentewerf negeren. “Door werkzaamheden aan de nieuwbouw aan de andere zijde wordt de verkeersstroom belemmerd maar dit kan niet de reden zijn om dan maar de verkeersregels rond de school aan de laars te lappen”, geeft de politie aan.

Met deze actie ondersteunt de politie de kinderen om aandacht te vragen voor hun eigen veiligheid. “Ditmaal houden we het bij waarschuwingen en willen we mensen bewust laten worden van hun gedrag in het verkeer”, aldus de politie. Niet iedereen kon de actie van vanmorgen waarderen. “Er waren een aantal mensen, die boos reageerden en niet begrepen dat ze vanaf deze zijde niet naar de parkeerplaats van de praktijk van Meereboer en De Jong mogen rijden”, vertelt een leerling bij de ingang van de school. Opvallend was het grote aantal kinderen dat geen deugdelijke verlichting voerden op weg naar school. “We hebben vanmorgen een doos met lampjes uitgedeeld aan leerlingen die zonder licht bij school aan kwamen fietsen”, aldus de handhavers.