Bibliotheek en Fotostudio Markelo tekenen huurovereenkomst

Vanmorgen zijn de eerste huurovereenkomsten voor een ruimte in De Kaasfabriek Markelo getekend door Fotostudio Markelo en Bibliotheek Hof van Twente. In het bijzijn van projectleider Martijn Harbers, bestuursleden van stichting De Kaasfabriek Markelo tekende wethouder Harry Scholten namens de gemeente. Zowel Fotostudio Markelo als ook Bibliotheek Hof van Twente zijn inmiddels gestart met de verbouwing van hun ruimte in het voormalige Coberco gebouw en verwachten begin volgend jaar hun plannen gerealiseerd te hebben.

Invulling verhuurbare ruimten
Het pand biedt op de begane grond vijf verhuurbare ruimten waarvan Fotostudio Markelo en Bibliotheek Hof van Twente elk een huurovereenkomst tekenden voor de duur van 5 jaar. Met meerdere partijen worden momenteel gesprekken gevoerd over een mogelijke invulling van de derde en tevens grootste ruimte. “Op dit moment zijn er nog twee ruimten beschikbaar op de begane grond die voor meerdere doeleinden geschikt zijn. We hopen natuurlijk, dat ook hier op korte termijn een invulling aan wordt gegeven”, vertelt Martijn Harbers.

Bibliotheek
Vanaf de voorkant gezien zal de bibliotheek haar intrek nemen in een ruimte uiterst links van het pand. De toegang zal vanaf het plein worden gerealiseerd. “We hebben nog geen definitieve planning. We zijn hierin afhankelijk van de aannemer en het moment van gaslevering maar in het 1e kwartaal moet lukken”, vertelt René Siteur.

Fotostudio Markelo
Fotostudio Markelo komt aan de rechterkant gelijk achter de rechter boog die aan de voorkant van pand is te zien en waar momenteel een foto uit het archief van Stichting Heemkunde de gevel siert. In week 1 of uiterlijk 2 wordt hier een winkelpui aangebracht zodat de ruimte van Marian Waanders en Marjan Noteboom goed bereikbaar maar ook beter zichtbaar wordt. “Achter de schermen zijn we inmiddels met een aantal vakmensen gestart om de ruimte zo functioneel mogelijk in te richten. Hierbij houden we natuurlijk de uitstraling van de fabriek in ons achterhoofd”, vertelt Marian Waanders enthousiast. Wanneer de ruimte gereed is, en dat zal rond 1 februari zijn zullen Marian en Marjan de ruimte gebruiken als fotostudio maar ook hun overige werkzaamheden hier onderbrengen. De bedrijfsruimte geeft hen de mogelijkheid om meer studio-opdrachten aan te nemen maar ook om officiële pasfoto’s te kunnen maken.

Stichting Kaasfabriek Markelo
In 2014 werd het voormalige zuivelfabriek terrein door de Gemeente Hof van Twente aangekocht en met een bijdrage van de Provincie Overijssel werd er ruimte gecreëerd voor herontwikkeling van het plein. Uitgangspunt is een herinrichting van het terrein als een openbaar verblijfsgebied (centrumplein).Via Plan Mooi Markelo hebben de inwoners van Markelo mee kunnen denken en hun visie kunnen geven. Stichting De Kaasfabriek Markelo beheert en exploiteert de voormalige  zuivelfabriek en andere onroerende zaken in Markelo en tracht door het verhuren en anderszins exploiteren en het organiseren van activiteiten en evenementen haar doelstellingen te verwezenlijken. Overigens heeft de stichting geen winstoogmerk. Voorzitter van de stichting Kaasfabriek Markelo, Martin Verbeek: “We zijn als stichting heel blij om de eerste gebruikers van het pand te mogen verwelkomen. Met de bibliotheek en de fotostudio hebben we al een leuke mix van gebruikers. Ik denk dat het ook een vliegwiel wordt voor de rest van het pand. De gebruikers van De Kaasfabriek geven daarmee een mooie impuls aan de voorzieningen in het dorp”.

Plan Mooi Markelo
Op 10 juni 2016 werd symbolisch gestart met de sloopwerkzaamheden van een deel van de voormalige Coberco fabriek. De enorme ruimte die hierdoor ontstond is ingevuld met een centraal dorpsplein dat ruimte biedt aan verenigingen, stichtingen maar ook ondernemers en inwoners om hier evenementen te organiseren. Het deel dat is blijven staan is met een beperkt budget wind- en waterdicht gemaakt. Man van het eerste uur is Martijn Harbers, de projectleider namens de gemeente Hof van Twente die vanaf het prille begin betrokken is geweest. Het hele traject kent ups & downs tot en met de intrek van huurders in het gebouw. In de media is er volop geschreven over de totstandkoming van plan Mooi Markelo waar De Kaasfabriek Markelo en het Kaasplein onderdeel van uitmaken. Met de het vestigen van de bibliotheek en de fotostudio is weer een belangrijke stap gezet en daarmee een mooie vooruitgang bereikt.