Sloop kaasfabriek symbolisch gestart

Start-Sloop-kaasfabriek-MMHN_20160610 (2)Met een paar ferme klappen van een sloophamer is de sloop van de kaasfabriek vanmiddag begonnen. Namens de initiatiefgroep hebben André Vasters en Erna Böhnke de sloophamer ter hand genomen, nadat ze eerst laarzen aantrokken en een veiligheidshelm opzetten. In aanwezigheid van veel belangstellenden was eerst het woord aan gedeputeerde van de Provincie Overijssel, mevrouw Van Haaf. Zij gaf aan dat het project PlanMooiMarkelo een voorbeeld is voor andere projecten in Overijssel, met name door de inbreng en en inzet van Markelose inwoners. Ze onderstreepte het belang van het plan als ontmoetingsplek voor de Markeloërs zelf en de uitstraling die het plan kan hebben op toeristen en andere bezoekers van Markelo.

maarkelsnieuws-plan-mooi-markelo-verzinhet-MVDK_20160423_7594

Vervolgens was het woord aan de wethouder van de Gemeente Hof van Twente, de heer Scholten. Hij vertelde trots te zijn op hetgeen nu, in een relatief korte tijd, al bereikt is. De heer Scholten vat het proces samen in drie termen: lef, daadkracht en vertrouwen, van zowel de kant van Markelo (initiatiefgroep, inwoners van Markelo), maar ook zeker van de kant van de Gemeenteraad. Door lef te tonen en vertrouwen uit te spreken in het vervolg van het plan, is het mogelijk om nu al te beginnen met het slopen van de fabriek en het plan verder vorm te geven. Als laatste spreker trad de heer Van Tiel op, als bestuurder van de Stichting. Ook hij was content met de manier waarop het project tot nu toe is verlopen. Ten slotte werd met de sloophamers een hoek uit de kaasfabriek geslagen door André en Erna en werden de aanwezigen uitgenodigd om te toosten op deze symbolische start. Op 2 juli is de kaasfabriek voor de laatste keer open voor publiek en kunnen belangstellenden nog één keer kijken binnen in de fabriek.

Start-sloop-kaasfabriek-MMHN_20160610(3)