Politiek stelt vragen over verkeer Beaufortplein

Vorige week was op deze nieuwssite te lezen dat er meerdere meldingen waren binnengekomen van verkeersonveilige situaties op het Burgemeester de Beaufortplein. De problemen ontstaan aan het begin en aan het einde van de schooldag waarbij kinderen het schoolterrein bij de tijdelijke school van Obs de Zwaluw in het voormalige pand van Countus op- en afgaan. Een aantal ouders spreekt zelfs van een complete chaos, vooral bij regenachtige weersomstandigheden. Inmiddels zijn aan het college van burgemeester en wethouders over de verkeerssituatie rondom het Burgemeester de Beaufortplein ook schriftelijke vragen gesteld door de gemeenteraadsfractie van Gemeente Belangen. Dezelfde fractie stelde afgelopen voorjaar al vragen over mogelijke verkeersonveilige situaties als gevolg van het afsluiten van een deel van het Burgemeester de Beaufortplein ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de school.

De fractie van Gemeente Belangen vroeg in april of het college zich bewust was van de zorgen die er destijds in Markelo waren over de verkeersveiligheid rondom de tijdelijke school. Ook vroeg men of er voldoende verkeersmaatregelen zouden worden genomen. Er zijn weliswaar een aantal verkeersmaatregelen genomen, maar uit reacties van een aantal ouders blijkt dat deze maatregelen niet afdoende zijn en dat met regelmaat sprake is van verkeersonveilige situaties. Gemeente Belangen wil weten of het college op de hoogte is van de geluiden over de verkeersonveilige situaties. Ook vraagt de fractie of het college de verkeerssituatie rondom de school in kaart wil brengen en waar nodig op korte termijn maatregelen wil nemen.