Bosperceel Holterweg opnieuw ontruimd

20070909 politieDe gemeente Hof van Twente heeft vanmorgen in het bijzijn van politie Hof van Twente een bosperceel aan de Holterweg ontruimd. Op het perceel dat als bosgrond is aangemerkt stond een tent waarin wat huisraad was opgeslagen. De gemeente heeft de eigenaar van het perceel gesommeerd de spullen op te ruimen maar ondanks de last onder bestuursdwang die de gemeente had opgelegd bleek hier vanmorgen niet aan te zijn voldaan. 

De gemeente Hof van Twente trad eerder handhavend op. Het terrein van de eigenaar werd namelijk op 28 mei 2018 als gevolg van handhavingstraject geheel ontruimd. Op het betreffende perceel stond op dat moment een (recreatie)woning met een aantal bijgebouwen, bouwmaterialen, pallets en een schaftwagen. Op grond van het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente“ is het niet toegestaan op de betreffende percelen een recreatiewoning te realiseren. Ook is permanente bewoning niet toegestaan. Bovendien is er geen vergunning verleend voor het gebruik van de grond en voor bouwactiviteiten. Daarop is de gemeente eind 2015 gestart met een handhavingstraject. Het bezwaar en beroep dat de eigenaar had aangetekend tegen de beslissingen van de gemeente zijn door de rechter ongegrond verklaard.