Gemeente treedt handhavend op

Gemeente Hof van Twente is vandaag gestart met de ontruiming van een perceel aan de Holterweg. De ontruiming is het gevolg van een handhavingstraject. In 2015 kreeg de gemeente een handhavingsverzoek voor het betreffende perceel aan de Holterweg nabij nummer 28. Op het betreffende perceel stond een (recreatie)woning met een aantal bijgebouwen, bouwmaterialen, pallets en een schaftwagen. Op grond van het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente“ is het niet toegestaan op de betreffende percelen een recreatiewoning te realiseren. Ook is permanente bewoning niet toegestaan. Bovendien is er geen vergunning verleend voor het gebruik van de grond en voor bouwactiviteiten. Daarop is de gemeente eind 2015 gestart met een handhavingstraject.

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat de betreffende kavel aangemerkt staat als buitengebied waardoor het bestemmingsplan op het betreffende adres geen ruimte biedt voor bebouwing. De eigenaar werd meerdere malen gesommeerd om de bouwwerken en bouwmaterialen te verwijderen. Aan dit verzoek werd geen gehoor gegeven. Vervolgens is er tot twee maal toe een dwangsom opgelegd. Ook dat heeft niet geleid tot het verwijderen van de bouwwerken en de bouwmaterialen. De betrokkene heeft gebruik gemaakt van het recht om bezwaar en/of beroep aan de tekenen, maar de rechter heeft elk bezwaar en beroep ongegrond verklaard.

Omdat de bouwwerken en de bouwmaterialen nog steeds niet zijn verwijderd, ziet de gemeente zich genoodzaakt een last onder bestuursdwang op te leggen. Dit houdt in dat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om zelf voor 1 januari 2018 zijn percelen op te ruimen; als betrokkene dat nalaat, dan laat de gemeente de percelen ontruimen op kosten van de betrokkene. Omdat betrokkene niet aan dat verzoek heeft voldaan, is de ontruiming vandaag in gang gezet.

De gemeente kan gebruik maken van haar bevoegdheid om handhavend te kunnen optreden wanneer wetten en regels door burgers of bedrijven worden overtreden. Tijdens het handhavend optreden heeft de politie vaak een ondersteunende rol.  Politie Hof van Twente was vandaag dan ook ter ondersteuning aanwezig aan de Holterweg in Markelo.

Tijdens de raadsvergadering van 8 mei 2018 nam de raad al een unaniem het besluit om geen verklaring van geen bedenking af te geven ten aanzien van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een recreatiewoning op het adres Holterweg in Markelo nabij huisnummer 28.