‘Meer spreken met één stem’

 

Alle Markelose verenigingen en stichtingen waren gisteravond in Het Beaufort uitgenodigd door de Dorpsraad Markelo. De grotere verenigingen waaronder Sportclub Markelo, Motorclub ‘Ons Genoegen, MTV’65 en de Supportersvereniging FC Twente Markelo waren vertegenwoordigd, evenals een aantal kleinere verenigingen. De Dorpsraad Markelo zag steeds vaker ontwikkelingen binnen het dorp die voor meerdere verenigingen van belang kunnen zijn zonder dat verenigingen dat van elkaar weten. “Men werkt vaak langs elkaar heen, waar men dezelfde belangen heeft,” aldus Dorpsraadvoorzitter Hans ten Zende die samen met de aanwezige vertegenwoordigers kan terugkijken op een goede avond. Gisteravond werd duidelijk dat voor bepaalde onderwerpen verenigingen vaker beter samen zouden moeten optrekken richting bijvoorbeeld de gemeente. Hans: “We moeten in Markelo meer spreken met één stem.”

Een voorbeeld dat ter sprake kwam is de verlichting naar zwembad en tennispark, waarbij ook Sportclub Markelo goed betrokken had kunnen worden. Ook richting de Endemansdijk is de verlichting een issue. Zijdelings kwam ook de promotie van Markelo naar voren, waarbij de aanwezigen vaak niet van het bestaan van bijvoorbeeld Stichting Markelo Promotie, Infocentrum Markelo en het Toeristisch Platform Markelo laat staan van Hofmarketing en Twentemarketing. Allemaal organisaties die op eigen wijze Markelo zouden kunnen promoten.

De Dorpsraad Markelo had voor de avond in Het Beaufort een aantal verenigingen specifiek uitgenodigd. “Een gemiste kans voor onder meer de Stichting De Kaasfabriek dat zij hier vanavond niet vertegenwoordigd zijn,” aldus Hans ten Zende. Naar aanleiding van de avond in Het Beaufort komt er op initiatief van Sportclub Markelo een avond voor sportverenigingen in Markelo en zal Jarno Vedders vanuit zijn expertise bij Twentemarketing betrokken worden bij een avond over promotionele organisaties in Markelo. De avond zelf zal later dit jaar eveneens een vervolg krijgen.