Dorpsraad wil verenigingsleven verbinden en versterken

De Dorpsraad Markelo organiseert op dinsdag 11 juni om 20.00 een avond speciaal voor verenigingen in Het Beaufort in Markelo. De Dorpsraad geeft aan steeds vaker ontwikkelingen binnen het dorp te zien die voor meerdere verenigingen van belang (kunnen) zijn. Als voorbeeld geven zij de aanleg van verlichting richting de voetbalvelden en het zwembad. Tevens zijn er veel verenigingen, die voor dezelfde doeleinden bij de gemeente aankloppen, zonder hierin de samenwerking op te zoeken. Dit is waarom de Dorpsraad zich tot doel heeft gesteld het verenigingsleven in Markelo te willen verbinden en versterken. Door met de vertegenwoordigers van de verenigingen om tafel te gaan hoopt de Dorpsraad Markelo het net op te kunnen halen vol met ideeën, ontwikkelingen en belangen en elkaar te versterken. Vertegenwoordigers van de verenigingen kunnen zich opgeven door een mail te sturen onder vermelding van het aantal personen waarmee zij naar deze avond komen. “Samen staan we sterk! Wij rekenen dan ook op een grote opkomst”, aldus de Dorpsraad.

Markelo heeft een rijk verenigingsleven waarvoor inwoners zich belangeloos inzetten, velen zelfs voor meerdere verenigingen tegelijk. De Dorpsraad Markelo is sinds jaren actief voor de Markelose gemeenschap en heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van onze kern en zet zich daarom in als laagdrempelige intermediair voor de belangen van Markelo en haar inwoners.