Opnieuw € 5.100 voor Hartstichting

Tijdens de collecteweek van de Hartstichting is in Markelo €  5.179,99 opgehaald. Dit is nagenoeg hetzelfde bedrag als vorig jaar in Markelo bijeen werd gebracht voor de Hartstichting. Met deze opbrengst draagt Markelo bij aan wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen hart- en vaatziekten. De Hartstichting bedankt dan ook alle collectanten, rayonhoofden en inwoners van Markelo voor de grote inzet en gulle bijdragen.