Ruim € 5.100 voor Hartstichting

Begin deze maand is er tijdens de collecteweek van de Hartstichting in Markelo een bedrag van ruim € 5.100 opgehaald. Dit is nagenoeg hetzelfde bedrag als vorig jaar in Markelo bijeen werd gebracht voor de Hartstichting. Met de opbrengst wordt bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen hart- en vaatziekten. De Hartstichting afdeling Markelo dankt alle gulle gevers, collectanten en rayonhoofden hartelijk voor de bijdrage en inzet. Wilt u volgend jaar collecteren of op een andere manier helpen met de collecte, neem dan contact op met Diane Veneman of Gerrie Eertink.