Verkeersdrukte in Markelo

Een file op de A1 vanmorgen als gevolg van een aanrijding na een kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens zorgde vanmorgen in Markelo voor veel verkeersbewegingen. Het ongeval gebeurde tussen de afrit Markelo-Holten en de afrit Lochem-Holten waardoor een file ontstond op de A1 van Hengelo richting Deventer. In tegengestelde richting ontstond echter ook een file. Doordat een van de vrachtwagens zich in de midden-vangrail had geboord moest hier de linker rijstrook tijdelijk worden afgesloten. Een aanrijding op de A1 zorgt voor meer verkeersbewegingen in en rond Markelo.  Nu op meerdere locaties in Markelo wordt gesloopt en wordt gebouwd zorgt dit werkverkeer ook voor enige overlast in en rondom het centrum. Met het samenvallen van de donderdagmorgen markt op het Kerkplein resulteerde dit vanmorgen in een aantal ging-net-goed situaties.

De fractie van Gemeentebelangen heeft afgelopen week vragen gesteld aan het college van gemeente Hof van Twente met betrekking tot de verkeersonrust in Markelo. Het verkeersbesluit om tot september 2020 of zoveel langer als nodig is voor de nieuwbouw van het kindcentrum, een tijdelijk geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen aan het Burgemeester de Beaufortplein in te stellen in verband met het tijdelijk huisvesten van Obs de Zwaluw aan het Burgemeester de Beaufortplein is op 10 april gepubliceerd. Op dit besluit kan tot 22 mei bezwaar worden ingediend bij gemeente Hof van Twente.

In 2019 heeft het college besloten om de Obs de Zwaluw tijdelijk te huisvesten aan het Burgemeester de Beaufortplein in Markelo. Het huidige gebouw van Obs de Zwaluw aan de Fokkerstraat wordt gesloopt. Na de sloop wordt op deze locatie een nieuw kindcentrum gebouwd. De sloop, bouw en inrichting van het terrein aan de Fokkerstraat zal circa 1,5 jaar vergen. Gedurende deze termijn worden de leerlingen van de school tijdelijk aan het Burgemeester de Beaufortplein gehuisvest. Deze locatie heeft onvoldoende buitenruimte. Om in buitenruimte te voorzien, wordt op een deel van het plein tijdelijk een geslotenverklaring in beide richtingen ingesteld voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Om deze geslotenverklaring fysiek te ondersteunen, worden er ter plekke hekken geplaatst.