Laatste Eer neemt afscheid van Henk Kloots

Bij het beëindigen van zijn taak als uitvaartleider van Begrafenisvereniging De Laatste Eer begin december 2018 gaf het bestuur al aan, dat zij in het voorjaar van 2019 op passende wijze afscheid zouden nemen van Henk Kloots. Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft Henk zijn functie vorig jaar overgedragen aan Pauline Schreurs. Henk was op dat moment al ruim 16 jaar, als uitvaartleider verbonden aan de Markelose begrafenisvereniging. Het bestuur van ‘De Laatste Eer’ wil dit gegeven als vereniging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom nodigt het bestuur geïnteresseerden uit voor een feestelijke receptie op dinsdag 19 maart van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Martinushof in Markelo.