Henk Kloots geeft stokje over aan Pauline Schreurs

Henk Kloots draagt met ingang van 1 december zijn taak als uitvaartleider van Begrafenisvereniging De Laatste Eer over aan Pauline Schreurs. In juni kondigde we haar komst al aan. Inmiddels heeft zij de opleiding tot uitvaartleider gevolgd en veel kennis opgedaan in de praktijk door samen met Henk diverse uitvaarten te leiden in de afgelopen periode. Pauline zal nu alleen de werkzaamheden voor de begrafenisvereniging vorm gaan geven waarbij Pauline weet dat zij altijd een beroep op Henk kan blijven doen. Naast de komst van een nieuw gezicht, is de vereniging ook bezig met modernisering. Zo werkt Pauline nu bijvoorbeeld met ondersteuning van een tablet en is ook de huisstijl van De Laatste Eer vernieuwd. Binnenkort krijgt ook de website een upgrade. 

Voor Henk Kloots breekt nu de tijd aan dat hij kan gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. “De begrafenisvereniging zal in het voorjaar van 2019 op passende wijze afscheid nemen van Henk. We houden u hierover natuurlijk op de hoogte”, geeft het bestuur van De Laatste Eer aan.