Bijeenkomst naar aanleiding enquête woonbehoeften jongeren

Zoals in een eerder bericht is aangegeven, is de enquête van het onderzoek naar het woningaanbod voor jongeren in Markelo nu ruim een week gesloten en de resultaten zijn bekend. Er zijn een kleine 300 enquêtes volledig ingevuld door de doelgroep. Dit grote aantal heeft ervoor gezorgd dat er al een goed beeld is geschetst van de woonbehoeften onder de jeugd tussen de 18 en 30 jaar in Markelo. Om dit beeld nog beter in kaart te brengen zal er op maandag 26 november een bijeenkomst bij Grandcafé De Kroon worden georganiseerd voor alle jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Vanaf 19.45 uur is de inloop zodat er om 20.00 uur gestart kan worden. De avond zal ongeveer duren tot 22.30 uur.

Tijdens deze avond zullen de resultaten van de enquête worden gepresenteerd en kunnen er vragen worden gesteld aan de Dorpsraad Markelo, de Gemeente Hof van Twente en aan woningstichting Viverion. Daarnaast zullen er ook vragen worden gesteld aan de jongeren zelf, om uiteindelijk met elkaar de woonwensen van de jongeren in Markelo vast te kunnen stellen.