Dalton IKC Elserike stap dichterbij

Voor het ombouwen van de Daltonschool Elserike tot een kindcentrum is ongeveer 300.000 euro benodigd om onder meer een extra lokaal te bouwen. Dit extra lokaal zou ruimte bieden aan de peuters die momenteel bij de Beestenboel zijn ondergebracht. Aan de gemeente is gevraagd om middelen beschikbaar te stellen voor de verbouw. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het vertrekken van een financiering tot maximaal 300.000 euro, waarvan twee derde afkomstig is uit een in 2017 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld krediet voor een aantal scholen. De gemeenteraad zal gevraagd worden om een extra krediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen om de benodigde investeringen voor te financieren.

In maart van dit jaar werd bekend dat kinderopvang de Beestenboel en Openbare Daltonschool Elserike voornemens zijn om gezamenlijk het eerste Daltonkindcentrum in de regio op te gaan zetten. De school en kinderopvang werken de laatste jaren steeds intensiever samen, het gezamenlijke kindcentrum is een nieuwe fase in deze samewerking. Volgens de prognoses zou het aantal leerlingen op Elserike de komende jaren iets gaan dalen, een Dalton IKC zou volgens het collegevoorstel een aanzuigende werking kunnen hebben.