Eerste Daltonkindcentrum in de regio mogelijk in Markelo

De samenwerking tussen kinderopvang de Beestenboel en Openbare Daltonschool Elserike gaat op korte termijn een nieuwe fase in als het aan Bertjan ten Donkelaar en Nicole ten Berge ligt. Beiden hebben samen met hun teams de intentie om gezamenlijk het eerste Daltonkindcentrum in de regio op te gaan zetten. Hiermee zouden er over een paar jaar twee kindcentra in Markelo kunnen staan. De samenwerking tussen Kinderopvang de Beestenboel en Daltonschool Elserike is de laatste jaren steeds intensiever geworden. Zo werden buitenspeelmomenten en diverse activiteiten veelal gezamenlijk georganiseerd. Een logische volgende stap is dan ook dat we op onderwijskundig vlak de zaken meer willen gaan stroomlijnen, zo blijkt uit de nieuwsbrief die de ouders vorige week hebben ontvangen. De gemeente stimuleert deze samenwerkingen en is een groot voorstander van het oprichten van Integrale Kindcentra waar organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen worden samengevoegd.

In de afgelopen maanden zijn enorme stappen gezet opweg naar het opzetten van een gezamenlijk kindcentrum. Daarom ligt bij de gemeente de vraag of er middelen beschikbaar zijn om een extra lokaal te kunnen realiseren. Hiervoor is een raadsbesluit nodig dat gezien de komende gemeenteraadsverkiezingen op een ongelukkig tijdstip valt. Dit houdt in dat er vertraging optreedt in de plannen waardoor beiden ook andere mogelijkheden wil bekijken om het extra lokaal te kunnen voorfinancieren. Met het extra lokaal dat tegen de huidige school moet worden gebouwd zou dit het lokaal kunnen worden voor de peuters die momenteel bij de Beestenboel zijn ondergebracht. De kinderopvang van 0-2 jaar zal op de huidige locatie blijven.