NRC: dubieuze grondtransactie Klompjan

De redactie van deze nieuwssite maakte in januari 2017 al melding van de opmerkelijke transactie rondom het voormalige AZC Klompjan in Markelo. Het terrein werd in één dag een miljoen meer waard. Uit onderzoek van NRC blijkt dat de transactie in Markelo niet op zich staat en dat bij minimaal 3 andere zonneparken Powerfield met geld van beleggers fors meer betaalde dan de directeuren bij het bedrijf er voor hadden betaald. De notaris uit Alkmaar die betrokken was bij de transactie van de grond in Markelo is inmiddels uit zijn ambt gezet. Powerfield ontkent de aantijgingen van het NRC overigens. De komst van het park op het voormalige AZC terrein in Markelo is volgens de onderzoekers van het NRC ook nog geen gelopen race. De SDE-subsidie die richting gemeente is gebruikt om een tijdelijke omgevingsvergunning aan te vragen is volgens de onderzoekers enkele maanden geleden afgewezen, waartegen Powerfield in beroep is gegaan.

Hoe zat het ook alweer? Powerfield wil op het voormalige terrein van AZC Klompjan een zonnepark realiseren. Het bedrijf kocht hiervoor het terrein en diende hiervoor een aanvraag in voor een tijdelijke omgevingsvergunning om het zonnepark – dat in strijd was met het bestemmingsplan – te kunnen realiseren. De aanvraag lag vanaf 12 januari 2017 ter inzage, toch melde het bedrijf zelf dat er al sprake was van een vergunning. Dat was voorbarig. Op 7 maart 2017 besloot het college van Hof van Twente om geen vergunning te verlenen. Aanleiding was een zienswijze vanuit de buurt. Het college wilde eerst het met de buurt afgestemde plan afwachten.

Nadat Powerfield, gedwongen door het niet verstrekken van de vergunning, in gesprek moest met de buurt en de buurt mogelijkheden bood tot participatie in het plan, werd een zienswijze tegen een nieuw ingediende aanvraag op 9 juni 2017 ingetrokken op 3 oktober 2017. Enkele dagen later verleende het college alsnog de tijdelijke omgevingsvergunning aan Powerfield, zodat men vervolgens de SDE subsidie kon aanvragen. Dit was volgens Powerfield noodzakelijk om het project te laten slagen.