Geschiedenis herhaalt zich

Gemeente Hof van Twente is van plan om de Holterweg in Markelo, het deel gelegen tussen de rotonde bij de Larenseweg en de Tolweg, te voorzien van nieuwe asfaltverharding. Dit deel van de Holterweg en de Zonneweg worden daarom afgesloten. Er worden omleidingsroutes ingesteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 6 november tot en met 10 november. Door eerdere rioleringswerkzaamheden is de totale staat van de rijbaan verslechterd. Daarom is onderhoud aan dit deel van de weg noodzakelijk. Markelo kent dit fenomeen. De Stichting Heemkunde Markelo vond in haar archief een filmpje uit 1951, toen Markelo riolering kreeg. In dit filmpje ziet u de stratenmakers aan dezelfde Holterweg bezig.