Maarkelse Kwis formeel overgedragen

De organisatie van de Maarkelse Kwis is vanavond formeel overgedragen van Maarkelsnieuws aan Het Beaufort. Dit werd gedaan door de ondertekening van een overdrachtsdocument door de voorzitters en penningmeesters van beide stichtingen en overhandiging van een cheque. De eerste twee edities werden georganiseerd onder de vlag van Stichting Maarkelsnieuws. In het bijzijn van de vrijwilligers uit de organisatie van de afgelopen editie van de Maarkelse Kwis die ook onder de vlag van Het Beaufort actief blijven werd de overdracht officieel bekrachtigd met een Mölnborrel. De derde editie van de Maarkelse Kwis staat gepland voor vrijdag 5 april 2024.