Maarkelse Kwis krijgt derde editie

De beslissing is gevallen: de Maarkelse Kwis krijgt een derde editie. Na twee succesvolle edities voor de Maarkelse Kwis in 2018 en in 2022 is de derde Maarkelse Kwis in voorbereiding. Op vrijdag 5 april 2024 kunnen de teams weer aan de slag met de vragen en opdrachten, die door de organiserende commissie worden bedacht. Een aantal wijzigingen zullen er wel zijn. Zo wordt de kwis niet langer gehouden onder de vlag van stichting Maarkelsnieuws maar is Het Beaufort, ook bij de eerste twee edities de thuishaven, de organisatie waarmee wordt samengewerkt en die de kwis nu onder haar hoede zal nemen. Het bestuur van Het Beaufort reageerde meteen enthousiast en zegde meteen de gevraagde medewerking toe. Daarnaast zijn  er de nodige mutaties in de groep die de kwis organiseert. Negen van de veertien commissieleden hebben na de vorige editie om uiteenlopende redenen aangegeven te willen stoppen. De overgebleven commissieleden Inge Meengs, Rolf Harmelink, Herbert Hargeerds, Esmee Bussink en Barry Hondelink hebben al een aantal nieuwe leden gevonden en zijn nog op zoek naar enkele creatieve commissieleden.

De commissie: “De vernieuwing van het team geeft mogelijkheden voor nieuwe frisse ideeën, want nieuwe mensen hebben weer hun eigen specifieke kennis en vaardigheden. In ieder geval gaan Jory Tolkamp, Ton Jansen, Annemieke Immink en Johan Vruwink deel uitmaken van de vernieuwde kwiscommissie. De nieuwe groep heeft er zin in. Mensen die denken dat na twee edities de vragen wel zo’n beetje op zijn komen bedrogen uit. Wat dat betreft kunnen we nog wel even vooruit” aldus de commissie die haar dank uitspreekt voor de scheidende commissieleden. “Zij hebben er wel aan bijgedragen dat er een goede basis ligt om bij de komende edities op voort te borduren. Ook zal Maarkelsnieuws bij de Maarkelse Kwis betrokken blijven als het leidende mediakanaal”, aldus de nieuwe organisatie.