Dorpsraad wil streep door uitbreiding ABZ

De Dorpsraad Markelo vindt het een verkeerd signaal als de gemeente de veevoederfabriek aan de Goorseweg in Markelo continu in staat stelt haar bedrijf uit te breiden en te moderniseren. Inmiddels is er hierover een brief aan de raadsleden van de gemeente Hof van Twente gestuurd. “Wij hebben al meermaals betoogd dat de aanwezigheid van ABZ de leefbaarheid van het dorp ernstig beperkt en dat daardoor ontwikkelingsmogelijkheden worden ontnomen. Medewerking verlenen aan de aanpassing/modernisering van ABZ betekent dat het bedrijf gefaciliteerd worden om langer op die plek in het centrum van Markelo te blijven zitten”, aldus voorzitter Hans ten Zende. De Dorpsraad roept de gemeenteraad op om nu een eerste concrete stap te zetten richting verplaatsing van de fabriek door niet mee te gaan met het verzoek van de diervoederproducent.

Hans ten Zende hoopt dat de gemeenteraad het signaal uit Markelo ter harte neemt en dan ook in de komende raadsvergadering dinsdagavond niet akkoord gaat met de door ABZ gewenste aanpassing. De Dorpsraad doet tevens een op beroep op de gemeenteraad om het college te verzoeken om samen met de Dorpsraad Markelo de gesprekken met de provincie en ABZ een verder vervolg te geven met als doel ABZ te verplaatsen uit de dorpskern.