Koninklijke Erepenning voor PJGO Markelo

Eind maart vierde de PJGO Markelo haar 100-jarig jubileum. Vanavond werd dit bij De Haverkamp feestelijk afgesloten met een barbecue voor de feestcommissie. Wethouder Harry Scholten was naar De Haverkamp gekomen om de plattelandsjongerenorganisatie, die al meer dan 100 jaar educatief, cultureel en sportief een belangrijke speler is voor jongeren in Markelo, namens het gemeentebestuur te feliciteren. “Een mooie prestatie die grote waardering verdient”, aldus de wethouder die vanavond als loco-burgmeester met de ambtsketen met  Rijkswapen naar voren naar Markelo was gekomen. Dit had een reden. De PJGO Markelo kreeg vanavond Koninklijke erkenning. Harry Scholten overhandigde de Koninklijke Erepenning vanavond namens Koning Willem Alexander aan voorzitter Lars Welmer van de PJGO Markelo.

Deze Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen en symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is.

In een van de eerste vergaderingen voor het jubileum werd het idee voor een Koninklijke Erepenning al genoemd, maar vrijwel alle aanwezigen hebben er vervolgens niet meer bij stilgestaan. Op één na. Jan Eertink heeft zich na deze vergadering verdiept in de procedure en heeft vervolgens in het diepste geheim alles in gang gezet voor deze erkenning voor de PJGO Markelo. Na de overhandiging van de Koninklijke Erepenning aan de PJGO Markelo werd Jan Eertink door Harry Scholten in het zonnetje gezet en kreeg hij een bos bloemen overhandigd.