Onduidelijkheid na herinrichting Grotestraat

De nieuw ingerichte Grotestraat krijgt qua uitstraling veel lof van inwoners en bezoekers van Markelo, maar roept bij het gebruik ervan toch de nodige vragen op. Zo blijkt het niet altijd duidelijk te zijn voor de verkeersdeelnemers waar men wel en niet (meer) mag parkeren en is de grens tussen voetpad en rijbaan niet duidelijk, wat vooral bij fietsers nog wel eens voor vraagtekens zorgt. Om duidelijkheid te krijgen rondom de nieuwe verkeerssituatie hebben we de verkeersambtenaar van de gemeente om een nadere schriftelijke toelichting gevraagd. In een reactie gaf deze aan een nadere uitleg een goed idee te vinden, maar daar op korte termijn niet aan toe te komen vanwege de vele werkzaamheden. Die onduidelijkheid blijft dus nog even…

Wat wel duidelijk is dat er een blauwe zone geldt voor de parkeerplekken in het verlengde van de Grotestraat vanaf de Geldmaat tot aan de Kaaswinkel Markelo. Het Kerkplein is niet ingericht als blauwe zone maar rond de Martinuskerk wordt wel eenrichtingsverkeer ingesteld. Tussen de monumentale boom en Bakker Meinders het Kerkplein op en aan de zijde van Plus Blankhorst er weer af. Een tweede mogelijkheid blijft om het Kerkplein vanaf de zijde van de bakker via de Bergweg te verlaten.