Opnieuw Kamervragen emissiearme stalvloer

Een explosie in een melkstal in het Utrechtse Maarsbergen begin dit jaar is voor VVD-kamerlid Thom van Kampen aanleiding om Kamervragen te stellen over emissiearme stalvloeren. Na de explosie in een stal in Markelo in februari 2019 stelde PVV-kamerlid Barry Madlener ook al Kamervragen over emissiearme vloeren. In reactie daarop gaf toenmalig landbouwminister Carola Schouten aan dat er volgens brandweer en verzekeraar aangeven werd dat er geen bewijs was dat emissiearme stalvloeren gevaarlijker zijn dan andere stalvloeren. Een maand later bleek uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hof van Twente dat dit wel het geval was. Wethouder Wim Meulenkamp gaf destijds aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dringend te hebben opgeroepen om nader onderzoek te doen. “Bij de ontwikkeling van dit type stal heeft het milieu centraal gestaan. Veiligheid voor mens en dier lijkt minder belangrijk te zijn geweest. Dat leidt onder bepaalde omstandigheden tot gevaarlijke situaties”, lichtte wethouder Wim Meulenkamp destijds toe bij de presentatie van het onderzoek.

Diezelfde conclusie lijkt VVD-kamerlid Thom van Campen ook te trekken. Volgens Van Campen is er te weinig rekening gehouden met de veiligheid en komen boeren in de knel tussen milieumaatregelen en veiligheid. Van de nieuwe landbouwminister Henk Staghouwer wil Van Campen onder meer weten op welke wijze de veiligheid alsnog kan worden geborgd.