Schuim oorzaak stalexplosie

Gemeente Hof van Twente heeft na de explosie die op 22 februari van dit jaar plaatsvond in een rundveestal aan de Enterbroekweg in Markelo opdracht gegeven aan de Omgevingsdienst Twente (ODT) om onderzoek te doen naar dit ongeval. Uit het onderzoek van de ODT blijkt dat het bedrijf waar de explosie zich heeft voorgegaan zich aan de regels heeft gehouden. De uitkomst van het onderzoek is gisteren gedeeld met de 22 boeren in de gemeente Hof van Twente, die een vergelijkbare stalvloer hebben. De boeren hebben hun waardering uitgesproken voor het onderzoek maar gelijkertijd hebben zij ook hun zorgen over hun veiligheid geuit. Zij hebben de gemeente nadrukkelijk gevraagd om de onderzoeksresultaten te delen met de rijksoverheid en aan de te dringen op nader onderzoek.”Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze boeren en willen ze met praktische tips begeleiden. Een vervolgonderzoek gaat er komen. Als het nodig is en het Rijk doet het niet, doen we het zelf”, aldus wethouder Wim Meulenkamp.

Op basis van de verzamelde informatie, een veldonderzoek en de bevindingen van de brandweer heeft de ODT een voorzichtige reconstructie gemaakt van het ongewone ongeval in de melkrundveestal in Markelo. Vermoedelijk is door mixen van mest het schuim op de mest kapotgegaan. Daardoor is onder de stalvloer een explosief mengsel ontstaan. De opgebouwde druk kon niet snel genoeg weg, wat vermoedelijk de oorzaak is geweest van de explosie en de daarop volgende steekvlam. Vermoedelijk is het explosieve mengsel ontstoken door elektrische apparatuur die in de buurt stond. “Er zitten bepaalde risico’s aan het systeem onder bepaalde omstandigheden. Dit kan ook op andere plekken gebeuren. We kijken hoe we de risico’s kunnen inperken. De landelijke overheid heeft hierin een grote verantwoordelijkheid”, aldus directeur Jan Willem Strebus van de ODT.

De ODT heeft ook andere boeren in Hof van Twente met een soortgelijke vloer bezocht. Op basis daarvan hebben zij in het rapport conclusies en aanbevelingen gedaan voor dit type stal. De ODT gaat dit rapport daarom ook delen met anderen omgevingsdiensten in Nederland.

De uitkomsten zijn voor gemeente Hof van Twente aanleiding om aandacht te vragen voor de gevaren van emissiearme stalvloeren. Wethouder Meulenkamp: “Bij de ontwikkeling van dit type stal heeft het milieu centraal gestaan. Veiligheid voor mens en dier lijkt minder belangrijk te zijn geweest. Dat leidt onder bepaalde omstandigheden tot gevaarlijke situaties, maar die omstandigheden kunnen bij elke vergelijkbare stal voorkomen. We hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daarom dringend opgeroepen om de resultaten van het onderzoek op te pakken en aanvullend onderzoek te doen. Daarnaast zijn we – op advies van de Omgevingsdienst – in overleg met onze boeren over wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid te vergroten.” Een medewerker van de ODT adviseert boeren om op de website mestgasssen.nl te kijken voor praktische informatie.