Informatiebijeenkomsten Markelo-Noord

In juli vorig jaar presenteerde de Gemeente Hof van Twente samen met RG Investments plannen voor 100 woningen en een ontsluitingsweg onder de noemer ‘Markelo-Noord’. Het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan voor het woningbouwplan Markelo-Noord zijn inmiddels in concept klaar. Voor de gemeente aanleiding om omwonenden en bewoners van De Esch te informeren over de plannen en reacties op te halen. Direct omwonenden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een digitale bijeenkomst eind januari. Op woensdagavond 2 februari is er een algemene informatieavond over de woningbouwplannen, gevolgd door een bijeenkomst over de ontsluitingsweg op maandagavond 7 februari.

Het nieuwe plan moet de bouw van ongeveer 100 woningen ten noorden van Wozoco De Esch en ten noorden van de bestaande woonwijk De Esch mogelijk maken. Uit de aankondiging van de gemeente blijkt dat er in het plan rekening is gehouden met woningen voor diverse doelgroepen: starterswoningen, levensloopbestendige woningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Door voor de oudere doelgroep levensloopbestendige woningen te bouwen, komt er volgens de gemeente ook elders in Markelo ruimte op de woningmarkt voor andere woningzoekenden. De algemene bijeenkomst op woensdag 2 februari van 19.30 tot 21.30 uur wordt gehouden voor onder meer bewoners van De Esch en andere geïnteresseerden. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar markelo-noord@hofvantwente.nl onder vermelding van de datum van de bijeenkomst.

Een belangrijk onderdeel van het plan is volgens de gemeente een nieuwe ontsluitingsweg. Voor deze nieuwe ontsluitingsweg zal maandagavond 7 februari van 19.30 tot 21.30 uur een separatie informatiebijeenkomst worden gehouden, ook hiervoor kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar markelo-noord@hofvantwente.nl onder vermelding van de datum van de bijeenkomst. De nieuwe ontsluitingsweg moet zowel de bestaande woonwijk De Esch alsook het nieuwe plan Markelo-Noord ontsluiten via de Holterweg. In het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp staat de nieuwe ontsluitingsweg ingetekend vanaf de rotonde op de Holterweg ter hoogte van De Tasca en loopt deze vervolgens in de richting van het fietspad tussen de Noordachtereschweg en de Wanne.