In 2022 extra geld voor openbare ruimte

In 2022 wil het college van burgemeester en wethouders extra geld vrijmaken voor de herstructurering van de openbare ruimte. Het grillige weer zorgt voor meer onkruid. Voor 2022 zou door extra geld hier flexibel op kunnen worden ingesprongen. Het is één van de punten die worden benoemd in de programmabegroting 2022 die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. ““Investeren is één van de speerpunten van dit college. Het is erg fijn dat daarvoor in 2022 extra financiële ruimte is. Daardoor kunnen we extra gas geven op thema’s die belangrijk zijn voor onze inwoners en de toekomst en kunnen we op korte termijn de financiële pijn van de taakstellingen verzachten voor onze inwoners”, aldus wethouder Scholten.

De investeringen zijn volgens het college mogelijk door het beleid van de afgelopen jaren en enkele financiële meevallers Voor de langere termijn houdt het college vast aan de besluiten die in 2019 en 2020 zijn genomen om te snijden in onze uitgaven. Extra inkomsten wil het college inzetten voor duurzaamheidsprojecten, zoals het project Buurtenergie. Drie buurtschappen gaan aan de slag om concrete plannen te maken voor het opwekken van duurzame energie. De gemeente biedt hulp en ondersteuning bij dit proces, de buurtschappen nemen het voortouw bij de ontwikkeling van de opwek en de verdeling van de opbrengsten.

Ook reserveert het college in de begroting van volgend jaar budget om de bezuiniging op welzijnssubsidies die in 2024 ingaan soepeler te laten verlopen. Landelijk is er extra geld uitgetrokken voor de transformatie van de Jeugdzorg. Hof van Twente heeft die plannen ondergebracht in de Gezonde Verbinding. Het extra geld wil het college onder andere besteden aan betere toegang tot jeugdzorg voor degenen die dat nodig hebben. Ook andere initiatieven uit de Gezonde Verbinding krijgen een extra impuls, zodat al in 2022 de eerste resultaten zichtbaar worden.

De cyberaanval van december 2020 trekt een zware wissel op de gemeentelijke organisatie. Wethouder Scholten: “We merken nog dagelijks de effecten van de cyberaanval. Onze financiële administratie bijvoorbeeld was grotendeels weg. We zijn nog volop bezig die opnieuw op te bouwen. Het was een flinke klus om deze begroting op te stellen, het college heeft ze daar de complimenten voor gegeven.”. De gemeenteraad vergadert op maandag 1 november over de programmabegroting.