Heemkunde viert 25 jarig jubileum

De Stichting Heemkunde Markelo vierde gisteren haar 25-jarig jubileum bij De Haverkamp. De oprichtingsakte voor de stichting werd op 1 maart 1996 getekend, maar het zaadje voor de totstandkoming van de stichting werd al eerder gelegd. Vanaf het begin van de jaren ’80 kwamen als Markeloërs met interesse voor geschiedenis van hun dorp en buurtschap bijeen in de kleder van het toenmalige gemeentehuis van Markelo. “De eerste gegevens van onder andere boerderijen waren eerder al gedeeltelijk bijeengesprokkeld door vrijwilligers van Museumboerderij Eungs Schöppe”, vertrouwd secretaris Anton Vedders ons toe, die gisteravond voor zijn inzet een Koninklijke onderscheiding kreeg uitgereikt.

De informatie werd in eerste instantie verzameld door zoveel mogelijk historisch materiaal te kopiëren van bronnen in de archieven de zoeken, zoals in het Rijksarchief in Zwolle. Dit heet nu het Historisch Centrum Overijssel. Later werden de gegevens van de Burgerlijke Stand en de oude doop- en trouwboeken van Markelo ingebracht in de computer. Met de oprichting van de Stichting Heemkunde Markelo op 1 maart 1996 werd vervolgens een stabiele basis gelegd met als doel het vergaren van kennis over de geschiedenis van Markelo en het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan belangstellenden. Het bestuur bestond eerst uit 5 personen, waarvan Anton Vedders en Dinant Scholte in ’t Hoff vanaf het begin nog steeds tot het bestuur behoren, dat inmiddels 7 personen telt.

Waar de Stichting Heemkunde in eerste instantie haar onderkomen had in de kelder van het oude gemeentehuis is de stichting al weer 10 jaar gevestigd in de Martinushof. Hier zijn iedere dinsdag- en donderdagochtend vrijwilligers nauwgezet aan het werk om de geschiedenis van Markelo te onderzoeken en vast te leggen. Al dit werk heeft mede geresulteerd in de uitgave van 10 boeken over de historie van Markelo en haar buurtschappen en de uitgave Marclo’s Chronyke die 2 keer per jaar bij de ruim 300 donateurs op de mat valt. Ook beschikt men over een fotoarchief met ongeveer 45.000 foto’s en archieven van vele Markelose verenigingen. Veel informatie over de geschiedenis van Markelo is inmiddels ook terug te vinden op de shm.nl, de website van de stichting.

Het jubileum werd gisteren gevierd bij De Haverkamp. Namens de gemeente Hof van Twente overhandigde burgemeester Ellen Nauta de stichting de ambtsketting en de voorzittershamer van de voormalige gemeente Markelo en werden tevens twee herdenkingsmunten van oud-burgemeester Baron Taets van Amerongen van Natewisch overhandigd. Taets van Amerongen was van 1907 tot 1933 burgemeester van Markelo. Bij zijn 25-jarig burgemeestersjubileum in 1932 is hem door de raad en het personeel van de gemeente Markelo een speciale herdenkingsmunt aangeboden. Twee van deze munten zijn via een nazaat van Taets van Amerongen bij de gemeente Hof van Twente beland. Zowel de munten, de voorzittershamer als de ambtsketting zijn door de gemeente in bruikleen gegeven aan de Stichting Heemkunde Markelo.