Koninklijke onderscheiding voor Anton Vedders

Burgemeester Ellen Nauta heeft vanavond tijdens een jubileumbijeenkomst van de Stichting Heemkunde Markelo een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Anton Vedders. Vedders was één van de vrijwilligers van het eerste uur van de stichting die dit jaar 25 jaar bestaat. Sindsdien vervult hij de rol van secretaris. Hoewel hij noch in Markelo woont noch daar is geboren bracht hij voor de oprichting veel tijd door in de bevolkingsarchieven van de gemeente Markelo voor onderzoek naar zijn eigen familie. Burgemeester Nauta roemde in haar toespraak in de zaal bij De Haverkamp vanavond de inzet van Vedders bij zijn onderzoek naar de geschiedenis van het dorp Markelo, haar buurtschappen en haar inwoners. Ook prees ze de inspanningen van Vedders rondom de totstandkoming van Stichting De Hofmarken, de overkoepelende organisatie van historische verenigingen in Hof van Twente.

Nauta verwees in haar toespraak ook naar de diverse uitgaven van de Stichting Heemkunde Markelo: “U levert uw waardevolle bijdrage aan deze uitgaven als auteur, als redacteur, zelfs hoofdredacteur. Ook de vormgeving heeft uw volle aandacht. Uw collega-bestuursleden en de vrijwilligers van Stichting Heemkunde Markelo hebben veel waardering voor uw tomeloze inzet voor de stichting en de historie van Markelo. Voor uw doorzettingsvermogen, uw doortastendheid en positivisme. Voor de wijze waarop u uw werk verricht als vrijwilliger in het algemeen en als secretaris, een niet onbelangrijke rol in een verenigings- of stichtingsbestuur.”

In het vervolg geeft Nauta aan dat de inzet voor de gemeenschap van Markelo bijzonder is: “Uw tomeloze inzet verdient erkenning. Namens Zijne Majesteit de Koning mag ik u melden dat er voor uw inzet Koninklijke erkenning is. U bent namelijk door Zijne Majesteit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat!” Vervolgens werden de versierselen opgespeld bij Anton Vedders door zijn zus en volgde de felicitaties vanuit de gehele zaal.