Gouden bruidspaar Hendriksen -update-

Op vrijdag 29 mei 1970 zijn Jan en Jopie op respectievelijk 23 en 20-jarige leeftijd in het huwelijksbootje gestapt. Het gouden bruidspaar viert deze bijzondere mijlpaal in huiselijke kring. Het feest dat zij in gedachten hadden kan door de corona-maatregelen vanzelfsprekend niet doorgaan. Toch zal deze dag voor het gouden bruidspaar nog een verrassend verloop in petto hebben. Niet alleen voor Jan en Jopie is het vandaag een bijzondere dag, óók voor hun dochter Linda en haar man Robert. Zij zijn namelijk vandaag exact 22 jaar getrouwd. Jan & Jopie, namens de kinderen en kleinkinderen nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarige huwelijk! (meer…)

Plus Blankhorst 25 jaar

Hoewel de maatregelen rondom corona een feest onmogelijk maken, heeft het personeel van Plus Blankhorst toch gezorgd voor een bijzondere start van de dag voor Henry en Rita Blankhorst. Het Markelose ondernemerspaar werd vanmorgen thuis opgehaald en met de koets naar Plus Blankhorst aan het Kerkplein gereden. Een enorme erehaag van personeelsleden stond daar klaar om Henry en Rita te begroeten waaronder ook Willy, Ingrid en Debby; werknemers van het eerste uur. Aankomende zondag stond een reünie op het programma waarvoor alle personeelsleden van nu maar ook in de afgelopen 25 jaar werkzaam zijn geweest bij Plus Blankhorst waren uitgenodigd. “In de afgelopen jaren hebben toch zo’n 450 mensen hier gewerkt en zijn er zelfs op dit moment personeelsleden aan het werk waarvan ook de ouders hier hebben gewerkt. Daar zijn we natuurlijk trots op. Het is geweldig dat er vanmorgen zoveel personeelsleden waren en hopelijk kunnen we deze feestelijke gebeurtenis nog eens goed gaan vieren samen met personeel maar ook met onze klanten. Door de beperkingen waarmee we nu te maken hebben is dat nu helaas niet mogelijk. In oktober staat er een kleine verbouwing van Plus Blankhorst in de planning. Hopelijk kunnen we daarna de 25-jarige mijlpaal van onze supermarkt wél op een passende manier gaan vieren”, vertelt Henry Blankhorst. (meer…)

Kruising Koekoekslaan – Irenestraat afgesloten

Van maandag 8 tot en met woensdag 10 juni is de kruising Koekoekslaan en de Prinses Irenestraat tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het wegdek wordt op dat moment voorzien van een nieuwe asfaltlaag en een nieuwe rode fietsstrook. De gemeente geeft aan dat de werkzaamheden niet alleen voor de aanwonenden, maar ook voor de overige weggebruikers, onvermijdelijk enige overlast zal geven. Gedurende de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u met uw vragen en opmerkingen over de uitvoering of planning terecht bij de toezichthouder, de heer Peter Schalkwijk. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585. 

Testen inwoners Twente op COVID-19

Vanaf dinsdag 2 juni is het voor inwoners van Twente met symptomen van COVID-19 mogelijk zich te laten testen op het virus. GGD Twente heeft hiervoor twee testlocaties, in de gemeenten Enschede en Hof van Twente. Aanmelden kan vanaf 1 juni via het gratis landelijke nummer dat hiervoor wordt opengesteld. (meer…)

Smallsteps verhuist naar ‘n Veernhof

Kinderdagverblijf Papillon en Buitenschoolse Opvang Mirakel gaan aan het einde van dit jaar verhuizen naar de hoek van de Prinses Irenestraat en de Taets van Amerongenstraat in Markelo. Door middel van een brief aan de ouders maakte Jolanda Gimberg, locatie manager van Smallsteps Papillon/Mirakel dit nieuws gisteren aan de ouders bekend. Smallsteps zal haar intrek nemen nadat een deel van ‘n Veernhof waar het Rode Kruis tot voor kort haar onderkomen had en de aangrenzende woning verbouwd zijn tot kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang.  Momenteel is Smallsteps in Markelo gevestigd aan de Jacob Ooststraat naast Basisschool de Welp. Smallsteps verwacht aan het einde van dit jaar terecht te kunnen op de nieuwe locatie tegenover de nieuwbouw van het Kindcentrum Markelo, echter is dit afhankelijk van het verbouwingstraject. Hiermee blijft Smallsteps dichtbij de Welp gelegen, die een nieuwe plek krijgen in het Kindcentrum Markelo. (meer…)

Gemeente maakt grotere terrassen mogelijk

Maandag 1 juni vanaf 12.00 uur mogen de terrassen van cafe’s en restaurants weer in gebruik worden genomen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de anderhalvemeter-regel. Burgemeester Ellen Nauta: “We willen de horeca graag de kans bieden een gezonde omzet te draaien en de crisis te overleven. Daarom krijgt de horeca in Hof van Twente tijdelijk meer ruimte om terrassen neer te zetten”. De Markelose horecaondernemers kijken uit naar het moment van heropening en hebben de afgelopen weken onder meer gebruikt om te onderzoeken hoe ze hun bedrijf kunnen inrichten om gasten op een veilige manier te ontvangen. De Markelose terrassen zijn hier en daar aangepast maar ook zijn er intern de afgelopen weken meerdere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.Zo is de tijd dat men verplicht gesloten is bijzonder goed benut. Burgemeester Nauta: “Onze horecaondernemers kennen hun gasten als geen ander. Daarom roepen wij hen op om aan te geven op welke wijze zij de terrassen willen uitbreiden en hoe zij invulling geven aan de RIVM-richtlijnen. We geven ruimte aan dit ondernemerschap en de creativiteit van de ondernemer door zoveel mogelijk mee te werken en waar mogelijk toestemming te geven aan horecaondernemers om het terras te verruimen”. (meer…)

Reint Jan Renes vanavond bij Op1

Reint Jan Renes is vanavond te gast in het televisieprogramma Op1. Als gedragspsycholoog heeft de oud-Markeloër voor het RIVM onderzocht aan welke maatregelen Nederlanders zich wel en niet willen houden. Vanavond brengt hij in de uitzending van 22.10 uur bij Jeroen Pauw en Fidan Ekiz op NPO 1 de uitkomsten in kaart. Renes is lector Psychologie voor een Duurzame Sad aan de Hogeschool van Amsterdam. Begin april werd bekend dat hij 4 dagen in de week door de HvA is gedetacheerd bij het RIVM.

onsProat: Reuring!

Onze bank raakt inmiddels versleten door het vele thuiszitten. Elke avond kunnen we naar programma’s kijken met een scala aan virologen en economen. Het zal me niks verbazen of er komt nog een vervolg aan met nieuwe programma’s; ‘Heel Holland naait mondkapjes’! Of: ‘40 dagen zonder viroloog!’

Gelukkig neemt het aantal ziekenhuisopnames af. Dat er schrijnende gevallen zijn die langdurig moeten revalideren en mensen die zijn gestorven door dit virus is natuurlijk verschrikkelijk! Deze gedachte in het achterhoofd is de kracht om het met elkaar vol te houden. Nooit gedacht dat iets ons zoveel, zolang zou bezighouden en beïnvloeden.

Zodra we weer uit kunnen gaan, gaat dat zeker gebeuren! Mondkapje verplicht? Hoewel ik er geen voorstander van ben, toch geen nood! Mijn Rita heeft inmiddels een voorraadje ingeslagen.

In het stappenplan van versoepeling mag het slot nog niet af van onder andere discotheken, feestzalen, sportscholen en evenementen. Laten we niet vergeten om deze sloten te blijven smeren, zodat de sleutel blijft passen en we de deur straks wel kunnen heropenen! Deze wezenlijke onderdelen van onze samenleving hebben we nodig om verbinding te zoeken met elkaar en misschien wel om letterlijk gezond te blijven!  Niet onbelangrijk is ook het grote aantal aanverwante bedrijven en werknemers dat hier financieel van afhankelijk is.

Mondjesmaat gaat het slot eraf. Alsof er af en toe een druppel uit de lucht valt, maar het nog niet wil gaan regenen. Toch zal vroeg of laat de opgewaaide coronastof verdwijnen en voorgoed wegspoelen! (meer…)

Stralende Hemelvaartsdag

Markelo kan terugkijken op een stralende Hemelvaartsdag. Waar de terrassen nog leeg bleven bleken veel horecaondernemers toch creatief genoeg om de mensen in Markelo in aangepaste vorm te kunnen bedienen. Op culinair gebied bleek de variatie groot. Van een heerlijke koffie to go tot zelfs een sorbet to go! Op menige tuintafel verscheen daarnaast vandaag een culinaire box gevuld met vlees voor op de barbecue, belegde broodjes, een compleet verzorgde maaltijd of een snelle snack. Door de zonnige omstandigheden waren er veel fietsers en wandelaars er vandaag op uit getrokken om Markelo te ontdekken, maar wist men elkaar te respecteren en op 1,5 meter afstand te blijven.

Laatste nieuws

Overig nieuws

Ons Proat

Klepperderk

Uitgelicht

Sport

Markelo in bedrijf

Oude toren

Algemeen