Water uit de kraan niet vanzelfsprekend voor Nel Hilbrink

Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen plaats. Namens de PvdA staat de Markelose Nel Hilbrink-Dekker op de kandidatenlijst voor het waterschap Rijn en IJssel op nummer 17.

De 74-jarige Nel Hilbrink geeft aan een grote rol te willen spelen bij het aanpakken van de uitdagingen waarvoor de waterschappen staan als gevolg van klimaatverandering. Nel heeft 18 jaar ervaring als raadslid voor de PvdA, eerst in de gemeente Markelo en later in de Hof van Twente. (meer…)

Koekgaitpad geopend

Vanmiddag is het Koekgaitpad met Haiku’s officieel geopend door de Stichting Machtig Mooi Markelo Zoemt. Het programma startte om 14.00 uur starten en er waren diverse sprekers uitgenodigd om hun bijdrage te leveren. Onder de sprekers bevonden zich familieleden van mevrouw Bijl, de schrijfster van de Haiku’s die langs het pad te vinden zijn. Daarnaast sprak Marianne Hutten, zij was betrokken bij de opstart van het project Machtig Mooi Markelo Zoemt vanuit de gemeente. Johan Vruwink vanuit zijn rol als wijkbeheerder van gemeente Hof van Twente leverde ook een bijdrage, evenals mevrouw M. Pleijsier, de voorzitter van de Stichting MMMZ. Tot slot droeg schrijfster Diny Izaks een gedicht voor. (meer…)

Wie gaat er mee zingen?

Op Goede Vrijdag 7 april om 19.30 uur is er een dienst in de Martinuskerk. In deze speciale dienst worden fragmenten gelezen uit het Matteüs Evangelie die worden afgewisseld met muziek. Het idee is om ook een (klein) gelegenheidskoor te vormen die een bijdrage levert aan deze dienst door bijvoorbeeld twee koralen en een ander niet te moeilijk in te studeren zangstuk ten gehore te brengen. Onder leiding van Bep van der Zwan wordt vooraf drie à vier keer gerepeteerd. (meer…)

André Adolfs voor behoud gezond verstand in waterschap Rijn en IJssel

Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen plaats. Markeloër André Adolfs doet namens de BBB mee aan de waterschapsverkiezingen voor het waterschap Rijn en IJssel en staat op de vierde plaats op de kandidatenlijst.

Als inwoner van Nederland heb je belang bij goed waterbeheer en daar betaal je voor. Waterbeheer heeft invloed op hoe we wonen, werken en recreëren. Daarom worden één keer in de vier jaar verkiezingen georganiseerd waarin jij meebeslist over de samenstelling van het waterbestuur in jouw waterschap. (meer…)

Bomenkap langs Schipbeek

Het viel veel mensen al op dat het rond de Schipbeek ter hoogte van de Roudaalterweg een stuk kaler was geworden. Het blijkt dat het Waterschap Rijn en IJssel, eigenaar van de bomen, bezig is met het kappen van de bomen omdat ze ziek of dood zijn als gevolg van de droogte vorig jaar. De kap was nodig om de veiligheid te waarborgen. De gemeente heeft een kapvergunning verleend, binnen nu en drie jaar worden er nieuwe bomen gepland die beter tegen de droogte zijn bestand. (meer…)

Golf van inbraken

Tussen donderdag 2 maart en zaterdag 4 maart is er ingebroken bij een woning aan de Gerststraat. De dader heeft door middel van een breekvoorwerp een klapraam aan de voorzijde ontwricht om zo binnen te kunnen komen. Er worden vooralsnog geen spullen vermist. Ook op de Oldenhof was het raak. Daar heeft men tussen donderdag 2 maart en zondag 5 maart een ongewenst bezoek gebracht. De dader heeft een ruit van de achterdeur vernield om binnen te komen. Ook was er geprobeerd door middel van een breekvoorwerp een raam te ontzetten, wat niet gelukt is. Het is nog niet bekend welke spullen zijn weggennomen. Van de inbraak is aangifte gedaan. Een getuige die zich gemeld heeft, gaf aan dat er op 4 maart rond middernacht twee verdachte personen zich ophielden in de buurt van de Wanne. Zij liepen in de richting van de Noordachtereschweg. (meer…)

Bilderdijk speelt Triviale Zaken

Rederijkerskamer Bilderdijk brengt op 17, 24 en 25 maart vanaf 20.00 uur het blijspel ‘Triviale Zaken’ naar het origineel ‘Ontkoppeld’ op de planken bij Zalencentrum De Haverkamp. De komedie Triviale Zaken vertelt het verhaal over een groepje vriendinnen, die wekelijks Triviant met elkaar spelen. Ze zijn elkaars absolute tegenpolen waardoor bizarre en hilarische taferelen ontstaan. Daar komt dan nog bij dat ze het ook nog eens heel onhandig aanleggen met hun twee charmante Spaanse buurmannen. (meer…)

Windturbines: Lochem de lusten; Markelo de lasten

Plannen voor de bouw van drie gigantische windturbines net over de grens met Lochem zorgen voor onrust onder bewoners van Markelosebroek en Stokkumerbroek. Uit een onlangs gehouden enquête onder de directe omgeving van de geplande turbines blijkt dat de meerderheid zich zorgen maakt over de mogelijke gezondheidsrisico’s, natuurschade en overlast door slagschaduw en geluid. Initiatiefnemers hebben de omgeving volgens omwonenden niet voldoende betrokken bij de plannen. Het plan voor de turbines heeft in ieder geval niet hun instemming. (meer…)

Woningbouw Hemmelweg stap verder

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in de door een omwonende aangespannen procedure tegen het woningbouwplan op de voormalige volkstuintjes aan de Hemmelweg in Markelo. Aan de voet van De Hulpe kwam de gemeente in 2019 met het plan voor een CPO-project met acht starterswoningen en vier twee-onder-een-kapwoningen. Het plan werd na bezwaren uit de buurt aangepast, maar een van de omwonenden bleef problemen hebben met het bouwverkeer en eventuele schade aan wegen en woningen. Voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State was de toelichting van de gemeente dat er bij risico voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundige vooropnames worden uitgevoerd afdoende en slaagde het bezwaar niet. (meer…)

Brandweer naar Laren en Holten

De brandweer is aan het eind van middag gealarmeerd voor een grote brand aan de Oude Lochemseweg in Laren. Terwijl het Markelose korps aanrijdend was werd de brand in een schuur afgeschaald naar middelbrand. Bijna gelijke tijd volgde een tweede brandmelding in Holten. Hier bleek een kleine brand te zijn ontstaan in een woning aan de Pastoriestraat.