Mooi gebaar artiesten Sjoowavond

Naar aanleiding van de ontwikkelingen en ingelaste maatregelen rondom het coronavirus in Nederland moest het bestuur van de Deurdouwers besluiten om de Sjoowavonden op 13, 14 en 15 maart niet door te laten gaan in 2020. Markelose artiesten waren evenals voorgaande jaren ook nu sterk vertegenwoordigd en al geruime tijd in voorbereiding voor dit Sjoowweekend. Het Sjoowweekend wordt verplaatst naar 19, 20 en 21 maart 2021. De reeds verkochte kaarten blijven geldig voor de Sjoows in 2021. De artiesten verwelkomen u dan ook graag bij de Colourful Sjoow. Om de mensen in deze rare periode een hart onder de riem te steken hebben de artiesten een video voor u opgenomen die wij u natuurlijk niet willen onthouden. 

Uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemers

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd om ondernemers te ondersteunen. De gemeente Hof van Twente wil hieraan bijdragen door ondernemers uitstel te verlenen van de betaling van de gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel kan worden aangevraagd zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, reinigingsheffingen, marktgelden, bedrijveninvesteringszone en leges die in het kalenderjaar 2020 zijn of worden opgelegd. Het uitstel geldt voor maximaal zes maanden tot en met november 2020 en kan worden aangevraagd door alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de kunst en cultuur en stichtingen en verenigingen. (meer…)

Aangescherpte noodverordening van kracht

Plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Twente, Arjen Gerritsen, heeft vandaag de aangescherpte noodverordening ondertekend. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de aangescherpte maatregelen met betrekking tot samenkomsten, evenementen en contactberoepen die op 23 maart door het kabinet zijn afgekondigd. De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken. In Twente zijn een aantal maatregelen extra aangescherpt. Zo sluiten alle campings en vakantieparken en zijn er duidelijke maatregelen voor markten afgesproken. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020. Het verbod op evenementen geldt tot 1 juni 2020.
(meer…)

Brandweer rukt massaal uit

Rond de klok van 15.00 uur zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt naar een perceel bos aan de Holterweg in Markelo. Hoewel de gitzwarte rook misschien meer deed vermoeden bleek ter plaatse een afvalberg in brand te staan. De gealarmeerde brandweer had de brand snel onder controle waarna het sein brand meester volgde. 

Nieuwe wijkagent geïnstalleerd

Afgelopen week is Jordy Scheggetman geïnstalleerd als wijkagent voor Markelo-Diepenheim. Hij is vanaf nu het aanspreekpunt voor Markelo en neemt deze taak over van Lisette Zwerink, die een werkplek binnen de politie in Enschede heeft aangenomen. De vier strepen op zijn uniform zijn nu vervangen door een epaulet (de bloemkool in politiejargon). Zijn collega Jesper Goossen vertelt: “De functie van wijkagent is Jordy toevertrouwd. Hij nam al meerdere keren waar als wijkagent Markelo-Diepenheim en staat graag dichtbij de mensen”. (meer…)

Aveleijn komt met telefoonlijn

20111212_rohaanDe coronacrisis zorgt ervoor dat steeds meer mensen binnen moeten blijven en ook geen bezoek mogen ontvangen. Voor bewoners van locaties van instellingen zoals Aveleijn geldt sinds deze week een nieuwe bezoekregeling. Bewoners van woonlocaties zoals Rohaan in Markelo krijgen hierdoor geen bezoek en gaan zelf ook niet meer op bezoek. Om toch een praatje te kunnen maken heeft Aveleijn een speciale telefoonlijn geopend. Via deze ‘Telefoonleijn’ kunnen bewoners van deze woonlocaties elke dag tussen 10.00 en 16.00 uur bellen met 074-2651168 om een gezellig praatje te maken of tips te krijgen voor thuisactiviteiten. “Dit soort telefoonlijnen zijn bekend in de ouderenzorg, maar er was nog geen variant voor de verstandelijk gehandicaptenzorg”, aldus Aveleijn in haar persbericht. De nieuwe dienst is niet alleen voor locaties van Aveleijn, maar ook voor bewoners van andere locaties bedoeld.

Omzien naar elkaar

De Voedselbank voorziet gezinnen in hun eerste levensbehoefte. Een prima initiatief dat de Martinuskerk van harte ondersteunt. Helaas hebben de maatregelen rondom het coronavirus de Voedselbank Midden Twente doen besluiten om haar activiteiten tijdelijk op te schorten. Dit betekent voor een groot aantal gezinnen in de Hof van Twente acute nood. Wat nu.. ? Inmiddels hebben een aantal gezinnen aangeklopt bij Stichting Doors Wide Open te Goor. Sinds september 2019 hebben zij een kleding- en voedselbank voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Initiatiefnemer hiervan is Seine Braakman. Meer vraag naar voedselpakketten betekent dat er meer producten beschikbaar moeten komen. Vanuit de Martinuskerk wil men graag een steentje bijdragen door levensmiddelen in te gaan zamelen. (meer…)

De agenda raakt leeg…

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft aangescherpt met betrekking tot het coronavirus  hebben een grote impact, die velen in ons land raken. Zo zijn er inmiddels overal en dus ook in Markelo een flink aantal evenementen afgelast of verplaatst naar een later tijdstip. De onderstaande lijst proberen we de komende dagen zoveel als mogelijk, up-to-date te houden. Ook de evenementenagenda op deze lokale website houden we zo actueel mogelijk. Voor de spaaractie van Plus Blankhorst voor de 75 jaar vrijheidsbrunch geldt dat deze komt te vervallen daar dit evenement geen doorgang zal hebben op 3 mei. De spaaractie voor een boek over Historisch Markelo die samenhangt met het 25-jarig bestaan van de Markelose supermarkt geldt dat deze actie wordt uitgesteld. Dit geldt overigens ook voor de reünie voor oud-personeelsleden die op 31 mei bij De Kroon zou worden georganiseerd. “Deze activiteiten proberen we medio september in te te plannen”, aldus Henry Blankhorst. (meer…)

Good goan: prettig oud worden in Markelo en Corona

In september 2019 werd de handtekening gezet onder de intentieverklaring samen te werken in een lokaal netwerk ouderenzorg ‘Good goan’ door de twee huisartsenpraktijken in Markelo, de thuiszorgorganisaties, Salut welzijn, de gemeente en de ouderenvereniging Markelo. Gezamenlijk maken zij zich sterk voor het bieden van voldoende passende zorg, activiteiten en voorzieningen voor ouderen en mantelzorgers in Markelo, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ook impact op dit lokale netwerk van zorgaanbieders. Een belangrijk onderwerp vanuit het lokale netwerk Good goan is een centraal Meldpunt, vooral dus ook nu. (meer…)

Taakstraf voor Markelose hacker

De rechtbank heeft een 20-jarige Markeloër veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het hacken van het leerlingenvolgsysteem van een school in Apeldoorn. De man moet daarnaast een schadevergoeding van 9.000 euro betalen en kreeg daarbij, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd. De man was vorig jaar als stagebegeleider werkzaam bij het ROC Aventus in Apeldoorn toen hij het computersysteem van de school wist te hacken. (meer…)