Vlot blijspel met gevoel in Herike-Elsen

Vorige week zaterdag ging het blijspel van toneelgroep Herike-Elsen in première, zoals in een eerder bericht is aangekondigd. Vanavond speelden ze voor de tweede keer het stuk ‘’Als je voelt wat ik voel, dan zeg je niets meer’’. Het vlot gespeelde toneelspel, dat gepaard gaat met een gezonde dosis humor en typische Twentse uitspraken, sprak het publiek vanavond duidelijk aan. Inge Bakker maakt dit jaar haar debuut met haar rol als Dora bij de toneelgroep. Ze wist haar personage op een karakteristieke wijze neer te zetten. Ook Oma de Vries, gespeeld door Dini Hoevink, zorgde voor herkenbaarheid onder het publiek met haar typerende kwaaltjes. Daarnaast wist Kylie Karsenberg zich op een voortreffelijke manier in te leven in de rol van Elsbeth, de dochter van Dora. Een rol die haar op het lijf geschreven leek te zijn. (meer…)

Explosie veestal Enterbroekweg

De brandweer is aan het begin van de avond opgeroepen voor hulpverlening bij een veestal aan de Enterbroekweg in Markelo. In de veestal heeft een kleine brand gewoed en was er ook een explosie. Een aantal koeien is als gevolg hiervan in de put van de stal beland. De loonwerker is opgeroepen om de mest uit de put te pompen. De dieren worden met een veetakel uit de put getakeld. Het is op dit moment niet bekend hoeveel dieren in de put zijn beland en hoe groot de schade aan de stal is.

Bakermat presenteert ‘Trouble’

Markeloër Lodewijk Fluttert, de populaire Nederlandse dj en producer Bakermat heeft vandaag zijn nieuwe single ‘Trouble’ gepresenteerd. Met de single refereert hij aan de tijd waar het voor hem allemaal begon en heeft hij jazz gecombineerd met dance en soul. Bakermat geeft aan dat het nummer naast droevig ook geruststellend en opbeurend is wat het volgens hem juist tot een speciaal nummer maakt. In de officiële video voor het nummer ‘Trouble’ is opnieuw een hoofdrol weggelegd voor de animatie van Matt Baker. Het hondje werd in zijn vorige hit ‘Partystarter’ gepresenteerd waar hij op de Aarde neerstreek om mensen te ontmoeten en te laten zien hoe je een party moet starten.  (meer…)

Verwaarlozing dieren op boerenerf

Een uitspraak van de rechter heeft er deze week voor gezorgd dat een boerenbedrijf aan de Herikerweg in Markelo een straf van 5.000 euro boete waarvan 4.000 voorwaardelijk en een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf voor het verwaarlozen van het vee opgelegd kreeg. Bovendien geldt dat wanneer de maatschap meer dan 94 runderen neemt, het bedrijf kan worden gesloten met een proeftijd van drie jaar. Het Openbaar Ministerie vervolgt het agrarisch bedrijf voor de verwaarlozing van vee. Bij een controle in september 2017 zijn een flink aantal gebreken geconstateerd. Het vee had noch de beschikking over water, noch over een schone of droge ligplaats. Meerdere dieren waren niet binnen de gestelde termijn van drie werkdagen na de geboorte geregistreerd en oormerken ontbraken doordat deze of niet waren aangebracht of  waren verloren. 

Fotostudio en bibliotheek naar Kaasfabriek

De gemeente en stichting De Kaasfabriek Markelo voeren op dit moment een aantal serieuze gesprekken met gegadigden voor de Kaasfabriek in Markelo. Door een raadsvoorstel van de gemeente om een lening van 50.000 euro voor de duur van 10 jaar voor de verhuizing van de bibliotheek naar de Kaasfabriek Markelo te verstrekken aan de Stichting Bibliotheek Hof van Twente komt het nieuwe onderkomen voor de bibliotheek een stap dichterbij. De bibliotheek in Markelo is op zoek naar een locatie centraal gelegen in het dorp, middenin de samenleving. Stichting Bibliotheek Hof van Twente, die op dit moment nog een locatie aan het Beaufortplein in Markelo in eigendom en gebruik heeft, heeft net als een aantal andere partijen interesse getoond in een ruimte in De Kaasfabriek Markelo. De bibliotheek is erin geslaagd om een koper te vinden voor de huidige bibliotheeklocatie aan het Beaufortplein. Om de verhuizing naar een ruimte aan de linkerkant op de benedenverdieping van De Kaasfabriek mogelijk te maken heeft stichting Bibliotheek Hof van Twente de gemeente verzocht een lening te verstrekken om enerzijds deze ruimte in de fabriek geschikt te maken en anderzijds ter overbrugging van de verhuizing. (meer…)

Beatrixstraat 3 maanden op de schop

In opdracht van gemeente Hof van Twente start NTP Infra uit Enschede op 4 maart met de reconstructie aan de Beatrixstraat in Markelo. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de Stationsstraat en de kruising met de Goorseweg. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verplaatsen en vernieuwen van de riolering van het trottoir naar de hoofdrijbaan en het vernieuwen van het asfalt en de wegfundering. Naast deze werkzaamheden wordt de weg ingericht als 30 kilometerzone. Het is de verwachting dat de werkzaamheden eind mei zullen zijn afgerond. Doorgaand verkeer richting Stokkum zal worden omgeleid. In mei gaat ook de kruising van de Beatrixstraat met de Goorseweg op de schop. Daar zullen de detectielussen van de verkeerslichten worden vervangen, in combinatie met vernieuwing van het asfalt. Hierdoor zal ook het doorgaand verkeer richting Goor tijdelijk een andere route moeten nemen. (meer…)

Aannemer kindcentrum gaat Countuspand verbouwen

In de week na Hemelvaart zou het tijdelijk onderkomen van Obs de Zwaluw in het huidige pand van Countus in gebruik kunnen worden genomen. Dat houdt in dat de leerlingen ongeveer 1,5 maand voor de zomervakantie naar het Burgemeester de Beaufortplein zullen verhuizen. Voordat het zover is zal het pand aangepast moeten worden om het geschikt te maken als tijdelijke school. De werkzaamheden zullen worden verricht door KlaassenGroep en Rouweler Installaties. “Het college heeft ermee ingestemd om de opdracht voor de noodzakelijke aanpassingen van dit pand te verlenen aan het consortium dat ook de nieuwbouw van Kindcentrum Markelo uitvoert. Dit om de noodzakelijke afstemming tussen de nieuwbouw en de ingebruikname van de tijdelijke huisvesting zo optimaal mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen”, aldus de reactie van de gemeente. De kosten voor de tijdelijke huisvesting bedragen 635.000 euro. (meer…)

Bestrijding eikenprocessierups Hof van Twente

 Met de zomer in het vooruitzicht komt ook de tijd van de eikenprocessierups er weer aan. Gemeente Hof van Twente gaat dit jaar vroeg de strijd aan met deze zeer gevreesde rups. Het doel is om de overlast van de eikenprocessierups de komende zomer tot een minimum te beperken. (meer…)

Markelose zorgt weer voor kippenvel op vliegveld

Vorig jaar tekende ze voor de eerste editie van Het grootste terras van Nederland op de landingsplaats van Vliegveld Twenthe. Door het geweldige succes kon een tweede editie niet uitblijven volgens de Markelose Jorieke Eertink en Karen Eijkelkamp uit Goor. Al geruime tijd zijn de voortvarende dames achter ‘Ik wil kippenvel’ dan ook druk bezig met de voorbereiding van deze 2e editie, die op zondag 23 juni plaats zal vinden. De landingsplaats van Vliegveld Twenthe zal opnieuw het decor worden van ‘Het grootste terras van Nederland’. “En mochten de weergoden deze dag niet goed gezind zijn, dan wordt het gehele terras gewoon overkapt. De line-up vordert gestaag en het belooft weer een top evenement te worden”, geven Jorieke en Karin aan.  (meer…)

Pieuw

Aan het eind van de negentiende eeuw kende Markelo een flink aantal bedrijven in de leemverwerkende industrie. Een bekende naam is bijvoorbeeld Tichelwerk Rohaan, op de plek aan de Goorseweg waar nu een zorgboerderij is gevestigd. Aan de andere kant van de berg was een dakpannenfabriek gevestigd. Voor de productie gebruikte men leem. Het delven van dit leem heeft sporen nagelaten op de Herikerberg, waar nog meerdere ‘leemkuilen’ te zien zijn. De meest bekende is de ‘Pieuw’. Deze naam kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De oude Rohaan had spraakgebrek. Bij een openbare veiling kon hij de spanning nauwelijks aan en op het moment dat hij wilde afmijnen riep hij in plaats van ‘mien’n’ een kreet die klonk als ‘pieuw’. Een naam die sindsdien verbonden is aan de leemkuilen op de Herikerberg. (meer…)

Laatste nieuws

Overig nieuws

Ons Proat

Klepperderk

Uitgelicht

Sport

Markelo in bedrijf

Oude toren

Algemeen