Rabobank Woonevent bij De Poppe

Denk jij er wel eens over na om een huis te kopen? Misschien heb je al een huis, maar wil je juist verhuizen. Of toch liever blijven wonen en dan verbouwen? Wat is slim om te doen? Nu profiteren van de lage rentestand? Wat moet je allemaal regelen bij de aankoop of verkoop van een woning? En wat zijn de verwachtingen voor de woningmarkt in Holten en Markelo? Rabobank Noord en West Twente organiseert op donderdag 28 november een Woonevent bij De Poppe in Markelo. Tijdens dit event wordt informatie gegeven over hypotheekmogelijkheden en duurzaam wonen. Het blijkt dat er ook veel vragen bestaan over de aflossingsvrije hypotheek. Hier wordt door de Rabobank tijdens de woonbijeenkomst dan ook uitgebreid bij stil gestaan. (meer…)

Geen ruimtes vrij aan Endemansdijk

Het blijkt dat er in het afgelopen jaar, door meerdere organisaties in Markelo navraag is gedaan bij de gemeente of ze een ruimte op de gemeentewerf aan de Endemansdijk zouden mogen gebruiken. De gemeente heeft de organisaties echter te kennen gegeven dat er geen ruimtes beschikbaar zijn aan de Endemansdijk. De gemeentewerf wordt is op dit moment in gebruik bij Gildebor en wordt onder meer gebruikt voor de opslag van strooizout. “We zijn continu aan het kijken naar het optimaliseren van de huisvesting voor Gildebor Hof van Twente, en dat geldt dus ook voor de genoemde locatie. Echter op korte termijn verwachten we niet dat er ruimte beschikbaar komt. Mocht dat op termijn veranderen, dan zullen we met de clubs/instellingen in gesprek gaan,” aldus een woordvoerder van de gemeente.

Hoogste punt appartementen Beaufortplein

Vanmiddag werd op de bouwlocatie aan het Burgemeester de Beaufortplein het hoogste punt gevierd van het in aanbouw zijnde appartementencomplex. Ontwikkelaar André Vasters had hiervoor samen met bouwer Roosdom Tijhuis en huurder JP van den Bent stichting omwonenden en bij het project betrokkenen uitgenodigd. Afgelopen voorjaar werd gestart met de sloopwerkzaamheden van het voormalige ontspanningsgebouw, inmiddels heeft de bouw het hoogste punt bereikt en dit moment was aanleiding voor een feestje. Na het hijsen van een vlag door twee toekomstige bewoners even na 15.00 uur vanmiddag, werd er een kijkje genomen in het complex. Aansluitend werd bij ‘t Wapen van Markelo getoast op deze mijlpaal. Het appartementencomplex bestaat na realisatie uit 17 appartementen waarin 15 bewoners van de JP van den Bent stichting een eigen woonplek krijgen in Markelo.  (meer…)

Politie gaat handhaven rondom Obs de Zwaluw

De politie gaat binnenkort controleren rondom de tijdelijk locatie van Obs de Zwaluw. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente aangegeven in een schriftelijke reactie op de vragen die door Gemeente Belangen zijn gesteld naar aanleiding van een artikel op deze nieuwssite. Het blijkt dat automobilisten – en dan met name automobilisten die leerlingen van en naar school halen en brengen –verkeersregels en aanwijzingen van verkeersouders negeren, waardoor er verkeersonveilige situaties ontstaan. Naast de controle zal de politie ook een instructie gaan verzorgen aan de verkeersouders, zodat ze hun rol goed kunnen vervullen. (meer…)

Uitslaande brand Boltensweg

Meerdere brandweerkorpsen zijn rond middernacht gealarmeerd voor een felle, uitslaande brand in een schuur aan de Boltensweg in Enter. De brand is ter plaatse vrijwel direct opgeschaald naar grote brand. Omstanders geven aan dat de brand gepaard gaat met explosies. De wijde omgeving is afgezet in verband met ontploffingsgevaar. Om de brand te blussen wordt water gehaald uit het naastgelegen watergat op de grens van Markelo en Enter gelegen aan de Elsenerbroekweg. De felle brand gaat gepaard met een sterke rookontwikkeling. Rook is altijd gevaarlijk. Blijf uit de rook. Brandweer Twente adviseert daarom aan omwonenden om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.  (meer…)

Dorpsfeest Magazine krijgt vervolg

Ondanks dat het bestuur van Stichting Dorpsfeest Markelo de stekker uit het Dorpsfeest Magazine heeft getrokken heeft de redactie van Maarkelsnieuws besloten in 2020 het magazine weer te gaan uitgeven. Wie er nog vanuit ging dat het bericht een broodje Aapverhaal betrof moeten we teleurstellen. Mede gesteund door de vele reacties hebben de redactieleden dit weekend besloten om het magazine dat sinds 2011 wordt uitgegeven door Maarkelsnieuws, óók voor de tiende keer te gaan maken. We vinden het als redactie erg jammer dat het Dorpsfeestbestuur de kwaliteit van het Dorpsfeest Magazine niet voldoende vindt, maar vinden gelijkertijd ook dat we het aan Markelo verplicht zijn om een tiende editie te maken. Het Dorpsfeest is van Markelo en daarmee ook veel meer dan alleen het laatste weekend van augustus in de tent. Veel mensen, buurten en vriendengroepen leven al ruime tijd daarvoor naar het feest toe door de bouw van een wagen, het voorbereiden van programma onderdelen. Als Markelo maken we samen het Dorpsfeest en samen met Markelo hopen de redactieleden en het team van fotografen van Maarkelsnieuws weer een spetterend, informatief en boeiend magazine te gaan maken. (meer…)

Praat mee over wel en wee op het platteland

Markeloër Herbert Hargeerds en Koen Olde Hanter uit Enschede worden morgenavond geïnterviewd over het wel en wee op het platteland. Dit gesprek vindt plaats in ‘t Brookhoes in Elsenerbroek in Markelo en maakt onderdeel uit van meerdere gesprekken, die de komende weken zullen worden gevoerd op verschillende locaties met verschillende gasten. Deze Keukentafelgesprekken gelden als het vertrekpunt van de theaterproductie die Platform Stil Leed Hof van Twente en Toneelgroep Jan Vos samen voorbereiden. De voorstelling gaat de overeenkomsten zichtbaar maken tussen het boerenleven en het leven van andere mensen. Zijn ze in het licht van de grote maatschappelijke veranderingen misschien meer lotgenoten dan ze denken? Bij deze gesprekken is iedereen van harte welkom om zijn of haar ervaringen te delen. De theatermakers nemen de oogst mee in de voorstelling, die medio volgend jaar in première moet gaan op een locatie in de gemeente Hof van Twente. (meer…)

Dames 1 boekt eerste overwinning

Het dames elftal van Sportclub Markelo heeft vandaag haar eerste overwinning van het seizoen geboekt. EMOS uit Enschede werd aan de zegekar gebonden en met 2-0 verslagen. Door de overwinning behouden de dames de aansluiting met de middenmoot. In de beginfase van de wedstrijd werd Sportclub Markelo nog teruggedrongen door EMOS, maar echt gevaarlijk werd de bezoekende ploeg niet. Na ruim een kwartier spelen was het Sportclub Markelo dat de leiding in de wedstrijd nam. Een fout van de keeper van EMOS werd afgestraft door Sandra Stokreef, zij schoot met overtuiging de 1-0 tegen de touwen. Vervolgens kreeg EMOS kansen om op gelijke hoogte te komen, kort voor rust werd zelfs nog een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Een eerste helft waarin genoeg gebeurde maar het slechts 1-0 stond met rust.

(meer…)

onsProat: Zorgen moet je doen, niet maken

Waar denk jij aan bij het woord zorgen?

Ik denk dan aan het zorgen voor elkaar. In eerste instantie voor mijn gezin en familie en aan de mensen die het dichtst om mij heen staan.

Gelukkig is onze samenleving veel breder opgebouwd. We zorgen ook voor elkaar. Zij die zorg nodig hebben kunnen aankloppen bij professionele hulpverleners en de verschillende instanties die hiervoor zijn bedoeld. Onmisbare personen, van onschatbare waarde, die je het beste op waarde kunt schatten als je ze zelf nodig hebt gehad!
Daarnaast zorgen onze dienstverleners: leraren, politie, (vrijwillige) brandweer enz enz ook voor ons. Soms aanbeden maar ook vaak (onterecht) bejegend. Een vrij land kan alleen functioneren als er regels zijn die ook gehandhaafd worden. En, ja ook ik heb bekeuringen gehad voor foutparkeren… toen dacht ik ook: ‘wat een flauwekul…’ En heb ik ook even een paar woorden gebruikt die niet de zondagmorgen verdienen. Gelukkig staat dat los van hoe zij moeten worden behandeld. Waar ze recht op hebben: een goed loon, aandacht voor werkdruk en bovenal respect. Ik kan niet zien waar het water bij hun staat: tot aan de lippen? Of erger? Wat ik wel weet is dat de dienstverleners alleen voor ons kunnen zorgen als ze zelf goed verzorgd worden. (meer…)

Sint welkom geheten door wethouder Harry Scholten

Vanmiddag heeft wethouder Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente onder het toeziend oog van veel kinderen en hun ouders Sinterklaas en zijn Pieten van harte welkom geheten in Markelo. Dit gebeurde bij de Molen van Buursink aan de Stationsstraat in Markelo. Vanmorgen werden daar de eerste Pietjes al gesignaleerd door een aantal oplettende Markeloërs. Onder leiding van Muziekvereniging De Fanfare startte de intocht dit jaar bij Sporthal De Haverkamp om vervolgens via de Molen van Buursink te vertrekken richting De Kroon voor het grote Sinterklaasfeest. Met muziek en dans werd de Sint verwelkomd en genoot hij zichtbaar van alle blije gezichtjes. Sinterklaas vertelde trots dat dit jaar ook Gluten Piet van de partij was. Deze Piet met zijn herkenbare koksmuts zorgde dat er ook glutenvrije pepernoten werden uitgedeeld dit jaar. (meer…)

Laatste nieuws

Overig nieuws

Ons Proat

Klepperderk

Uitgelicht

Sport

Markelo in bedrijf

Oude toren

Algemeen