onsProat: Aanpassen

Als mens zijn we van nature heel goed in staat om ons aan te passen. Dat begint al vanaf je geboorte. Je hebt niet voor het zeggen waar je geboren wordt dus moet je je aanpassen aan het gezin waar je terecht komt. Het schijnt dat ik daar nog wel eens moeite mee had als ik niet m’n zin kreeg. Om mijn wensen dan wat extra kracht bij te zetten ging ik midden op de weg liggen. Of het geholpen heeft weet ik niet en ik wil ook niemand aanmoedigen om hetzelfde te gaan proberen.

 Dan naar school, aanpassen aan de regels die daar gelden. Is niet voor iedereen even gemakkelijk. Er zijn kinderen die het nooit leren en het bloed onder de nagels van de leraren halen. Op de lagere school luisterde ik wel netjes maar toen ik naar de MAVO ging liep het wat anders. Toen was ik, samen met een paar klasgenoten, echt een verschrikking voor de leerkrachten. Zelfs zo erg dat er eens een leraar overspannen het lokaal is uitgerend.

Op het moment dat je een relatie krijgt pas je beide je gedrag aan naar elkaar. En als je bij elkaar gaat wonen dan geldt dat nog veel meer. Je houdt rekening met elkaars gewoontes en wensen. Als het goed is zonder je eigen ideeën compleet aan de kant te zetten. (meer…)

Plus Blankhorst spekt kas verenigingen

Plus deelt uit

Al een aantal weken geleden werden de eindbedragen van de sponsoractie van Plus Blankhorst bekend gemaakt. “Helaas konden we dat met het oog op de coronamaatregelen niet doen zoals we dat hadden aangekondigd; tijdens een gezellige avond. We hebben vanmiddag alle cheques op een gepaste manier aan de afvaardiging van de deelnemende verenigingen officieel uitgereikt”, vertelt Henry Blankhorst. De actie waarbij klanten punten aan voor hun vereniging konden sparen, wordt door de Markelose verenigingen erg goed ontvangen. Dit jaar werd wederom 20.000 euro onder de 47 deelnemende verenigingen verdeeld. (meer…)

Takken op het treinspoor

Het treinverkeer tussen Markelo en Lochem heeft vanmorgen kort stilgelegen. Bij snoeiwerkzaamheden langs het spoor waren takken op het spoor beland. Een trein die over de takken reed kwam hierdoor stil te staan. Werknemers van spoorwegbeheerder ProRail hebben de takken onder de trein verwijderd waarna het treinverkeer kon worden hervat. 

Johan Nijenhuis ‘op hoes an’

Na 9 uitzendingen strandde Johan Nijenhuis vanavond in de halve finale van de televisiequiz De Slimste Mens. De oud-Markeloër wist het te schoppen tot de finale week door het maar liefst zeven achtereenvolgende uitzendingen vol te houden in de populaire televisiequiz van KRO-NCRV waarbij hij het programma tweemaal als dagwinnaar wist af te sluiten. Morgenavond wordt het lopende seizoen van De Slimste Mens afgesloten met de finale zonder de cineast. “Op hoes an”, reageerde Nijenhuis nuchter op het vertrek uit de quiz.

Gliede laag ontdekt op Elsenerveen

Het Elsenerveen ziet er kaal en verlaten uit. Alle bomen en struiken die er groeiden zijn weggehaald en inmiddels is de grond geplagd. Twee kranen zijn in het gebied gestart met chopperen. Het verschil tussen plaggen en chopperen is dat bij chopperen de begroeiing met een deel van de bovenste humuslaag wordt verwijderd. Plaggen is het verwijderen van de zode inclusief wortels en gaat dus dieper dan chopperen. Het vrijgekomen materiaal ligt op hopen om het Elsenerveen. Staatsbosbeheer geeft aan dat deze hopen verplaatst worden naar één centraal depot aan de Veenweg. Markeloër Gerrit Smit volgde het project in de afgelopen weken op de voet en bracht het gebied in beeld met zijn drone.  (meer…)

Opnieuw Kamervragen emissiearme stalvloer

Een explosie in een melkstal in het Utrechtse Maarsbergen begin dit jaar is voor VVD-kamerlid Thom van Kampen aanleiding om Kamervragen te stellen over emissiearme stalvloeren. Na de explosie in een stal in Markelo in februari 2019 stelde PVV-kamerlid Barry Madlener ook al Kamervragen over emissiearme vloeren. In reactie daarop gaf toenmalig landbouwminister Carola Schouten aan dat er volgens brandweer en verzekeraar aangeven werd dat er geen bewijs was dat emissiearme stalvloeren gevaarlijker zijn dan andere stalvloeren. Een maand later bleek uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hof van Twente dat dit wel het geval was. Wethouder Wim Meulenkamp gaf destijds aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dringend te hebben opgeroepen om nader onderzoek te doen. “Bij de ontwikkeling van dit type stal heeft het milieu centraal gestaan. Veiligheid voor mens en dier lijkt minder belangrijk te zijn geweest. Dat leidt onder bepaalde omstandigheden tot gevaarlijke situaties”, lichtte wethouder Wim Meulenkamp destijds toe bij de presentatie van het onderzoek. (meer…)

Afvalbakken buitengebied mogelijk niet terug

De kans is groot dat het buitengebied van Markelo en de rest van Hof van Twente de vuilnisbakken niet terugkeren. De bakken zijn voor de jaarwisseling weggehaald vanuit oogpunt van mogelijke vuurwerkschade, maar mogelijk keren ze helemaal niet terug. “Het klopt dat de kans bestaat dat de afvalbakken in het buitengebied gaan verdwijnen. Maar daar is nog geen definitief besluit over genomen”, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. De gemeente hakt binnenkort de knoop door.
(meer…)

Markelose fotografen exposeren in Goor

In de gangen van de Carintreggeland Huis de Stoevelaar in Goor wordt tot eind april 2022 het werk geëxposeerd van Arno Kurvers, Joost Wissink, Marian Waanders en Marjan Noteboom. De expositie van de Markelose fotografen bevat ruim 40 foto’s van stillevens, landschappen, natuur, dieren maar ook nachtfotografie wordt uitgelicht. De fotografen laten hun werk graag zien. “Het is heerlijk om de mensen te kunnen laten genieten van het werk dat we met passie voor ons vak, hebben gemaakt. De herkenbare plekjes in en rond Markelo zoals bijvoorbeeld de Schipbeek en de televisietoren maken vaak iets los en kunnen daarmee het startpunt zijn voor mooie gesprekken. De stillevens die we veelal maken in onze studioruimte aan het Kaasplein in Markelo zijn divers, waardoor er altijd wel iets is dat je aandacht trekt”, vertelt Marian Waanders enthousiast. (meer…)

Informatiebijeenkomsten Markelo-Noord

In juli vorig jaar presenteerde de Gemeente Hof van Twente samen met RG Investments plannen voor 100 woningen en een ontsluitingsweg onder de noemer ‘Markelo-Noord’. Het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan voor het woningbouwplan Markelo-Noord zijn inmiddels in concept klaar. Voor de gemeente aanleiding om omwonenden en bewoners van De Esch te informeren over de plannen en reacties op te halen. Direct omwonenden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een digitale bijeenkomst eind januari. Op woensdagavond 2 februari is er een algemene informatieavond over de woningbouwplannen, gevolgd door een bijeenkomst over de ontsluitingsweg op maandagavond 7 februari. (meer…)

Dorpsraad: “Provincie zet Markelo in de kou”

Op basis van het door het Herstructureringsmaatschappij Overijssel uitgevoerde onderzoek trok Gedeputeerde Staten de conclusie om geen verdere actie vanuit de provincie te ondernemen rondom de veevoederfabriek van ABZ in de Markelose Dorpskern. De Dorpsraad Markelo is van mening dat de Markelose samenleving hiermee in de kou wordt gezet. “Markelo voelt zich niet serieus genomen en voelt zich niet gehoord. In het onderzoek is voldoende aangetoond dat hier sprake is van een onhoudbare situatie. De conclusie van het provinciebestuur is dan ook beschamend”, aldus Hans ten Zende namens de Dorpsraad Markelo, die het provinciebestuur per brief inmiddels heeft opgeroepen om alsnog in actie te komen in het belang van de leefbaarheid en veiligheid van Markelo en haar inwoners. (meer…)

Laatste nieuws

Overig nieuws

Ons Proat

Klepperderk

Uitgelicht

Sport

Markelo in bedrijf

Oude toren

Algemeen