Parkeerplaats Plus wordt blauwe zone

De parkeerplaats ten zuiden van Plus Blankhorst wordt als het aan het college ligt volledig een blauwe zone. Dit is de uitkomst van gesprekken tussen initiatiefnemer van de appartementencomplexen op de plek van het voormalige Countus/Rabobank kantoor, indieners van de zienswijzen en de gemeente. In die gesprekken bleek volgens de gemeente dat het enige overgebleven discussiepunt de parkeersituatie was. Door het vergroten van de blauwe zone bij Plus Blankhorst wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar van de supermarkt tegen het bestemmingsplan. De gemeente wijst in een aanvullende notitie er wel op dat het vergroten van deze blauwe zone kan leiden tot een toenemende parkeerdruk op het Burgemeester de Beaufortplein. Naast de blauwe zone zal de gemeente binnenkort onder meer met de Dorpsraad Markelo in gesprek gaan over een op te stellen parkeerplan voor Markelo. (meer…)

Eerste prikken gezet in sporthal De Haverkamp

In sporthal De Haverkamp zijn vandaag de eerste vaccinaties verricht door de Markelose huisartsen. De GGD start hier maandag mee, vandaag en morgen maken de huisartsen al gebruik van de locatie. Wethouder Pieter van Zwanenburg gaf vanavond bij een bezoek aan de sporthal aan blij met een GGD vaccinatielocatie in Hof van Twente, zodat inwoners binnen de gemeente gevaccineerd kunnen worden. Afdelingshoofd vaccineren Anne-Marie Kok van GGD Twente: “De huisartsen in Markelo zochten met ons contact. Wij zijn blij dat we hen kunnen helpen door onze faciliteiten ter beschikking te stellen. De locatie in Markelo is al helemaal klaar voor gebruik. Samen zetten we zo de schouders eronder. Want hoe eerder inwoners zijn gevaccineerd, hoe beter.” De GGD vaccinatielocatie in sporthal De Haverkamp is één van de zes locaties in de regio Twente. Naast de GGD verzorgen ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsen de vaccinatie van verschillende doelgroepen. (meer…)

Varen op Beusberger Waterleiding blijft fata morgana

20120708_schipbeek

De plannen voor het bevaarbaar maken van de Beusberger Waterleiding tussen Markelo en de Schipbeek lijken in de prullenbak te kunnen. Het college van burgemeester en wethouders heeft begin maart besloten geen medewerking te verlenen aan ontwikkelingen en wijzigingen in de Beusberger Waterleiding. Dat blijkt uit een afgelopen week verzonden brief aan omwonenden. In 2012 gaf toenmalig wethouder Sijbom nog aan het plan een sympathiek idee te vinden, al werd toen al duidelijk dat de gemeente hier noch financieel noch op een andere manier wilde bijdragen. De werkgroep ‘Meer met water’ bleef echter standvastig de plannen onder de aandacht van lokale politiek brengen. Het college heeft begin maart besloten om wel medewerking te verlenen aan aanpassingen van de MTB-route, verhuur van een deel van een voormalig sportveld voor recreatieve activiteiten, het initiëren van een zonneparkje op een deel van een ander sportveld alsmede het aanleggen van een ecologische zone als mogelijk onderdeel van een insectensnelweg. (meer…)

Willian en Truus winnen jaarvoorraad frikandellen

Willian en Truus Potman hebben de hoofdprijs van de eerste editie van de Frituurloop Markelo vanavond in ontvangst genomen. De deelnemende horecabedrijven overhandigden de winnaars een jaarvoorraad frikandellen. “We hebben de antwoorden op de quizvragen meerdere keren bekeken, maar Willian en Truus hebben de prijs gewoon verdiend”, vertelt Marjolijn Vennebekken lachend. Voor intimi is het geen verrassing om te horen dat Willian bij de plaatselijke horeca fan is van de frikandel. Willian: “Super leuk, het was een gezellige wandeling en goed georganiseerd. In deze coronaperiode was het een meer dan welkom uitje, waar jong en oud aan deel heeft genomen”. (meer…)

Start uitvoering fase 1 pekelbaden Kaasplein

De uitvoering van de werkzaamheden rondom het project pekelbaden die geagendeerd stonden voor begin maart zijn een maand opgeschort. Bouwbedrijf Brinkmans-Krabbenbos geeft aan inmiddels gestart te zijn met voorbereidende werkzaamheden. GCM geeft daar deze week vervolg aan door enkele staaldelen te demonteren. Voor volgende week staat het verwijderen van betonmuren en -balken op de planning door Betonboor- en Zaagbedrijf Tempelman. Loonbedrijf Markvoort hoogt een week later het peil op met zand. De uitvoering van de bouwwerkzaamheden wordt begeleid door bouwbedrijf Brinkmans & Krabbenbos in opdracht van de Stichting Kaasfabriek Markelo.   (meer…)

Markelo staat stil bij bevrijding

Leerlingen van groep 8a van Obs de Zwaluw hebben vanmorgen witte tulpen op de graven op het ereveld van de Algemene Begraafplaats in Markelo gelegd. Aansluitend werden ook bloemen gelegd bij het Gemeentelijk Monument op het Burgemeester de Beaufortplein. Hiermee wordt in Markelo aandacht besteed aan de bevrijding van Markelo op 8 april 1945. (meer…)

Tijdelijke bewoning in oude basisschool

De oude locatie van basisschool De Welp aan de J. Ooststraat is sinds vorige maand weer in beheer van de gemeente Hof van Twente. Het is de bedoeling dat de locatie zal worden herontwikkeld naar woningbouw. Tot die tijd heeft de gemeente het beheer ondergebracht bij een leegstandsbeheerder die ervoor zorgdraagt dat het gebouw tijdelijk wordt gebruikt voor bewoning op basis van bruikleenovereenkomsten. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen van SP en D66 door het college van burgemeester en wethouders. Om te voldoen aan de eisen om veilig in de oude school te kunnen wonen zijn extra maatregelen genomen. Ook krijgen de bewoners als extra borging van de veiligheid een brandpreventiepakket.

Veel snelheidsovertredingen Rondweg

Bij een snelheidscontrole aan de Rondweg in Markelo op dinsdag 30 maart zijn tussen 12.30 uur en 21.00 uur ruim 2.100 voertuigen gepasseerd waarvan er 391 te hard reden. De hoogst gemeten snelheid betrof 156 km/u waar een maximale snelheid van 80 km/u geldt. Aan de Rondweg (N346) in Markelo zijn twee adressen gevestigd. (meer…)

Externe beveiligers zeker tot 1 juli

De gemeente Hof van Twente heeft met ingang van 2 februari 2021 externe beveiligers ingezet als ondersteuning voor de voor de gemeentelijke boa’s en de politie in de naleving op de coronamaatregelen. Uit een raadsbrief van afgelopen week blijkt dat deze externe beveiligers ingezet worden tot in ieder geval 1 juli. De beveiligers hebben volgens het college van burgemeester en wethouders een positief effect op het naleefgedrag van de inwoner, al is dat effect volgens het college lastig meetbaar. Het belangrijkste effect is dat de gemeentelijke boa’s zich weer kunnen toeleggen op de reguliere taken. (meer…)

Veel kleine plannen weer bij elkaar geveegd

Veel kleinschalige plannen in het buitengebied zijn weer bij elkaar geveegd in een veegplan zodat ze samen één ruimtelijke procedure doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020” ligt vanaf afgelopen donderdag ter inzage. Maar liefst 110 erven zijn onderdeel van het veegplan, waarvan 46 locaties in Markelo. Hiermee lijkt de animo om deel te nemen aan het veegplan ook steeds groter te worden. In 2018 werden er nog ‘slechts’ 20 plannen bij elkaar geveegd, in 2019 waren dat er al 91, waarvan 36 in Markelo. De veegplannen leveren zowel voor deelnemers als gemeente een besparing op in tijd en kosten. Met de veegplannen wil de gemeente het buitengebied leefbaar en vitaal houden voor de toekomst. De plannen in het Veegplan 2020 hebben onder meer betrekking op het toevoegen van rood voor roodwoningen, kleinschalige uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid en ander gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (vab), bijvoorbeeld het toestaan van bewoning van karakteristieke schuren. (meer…)

Laatste nieuws

Overig nieuws

Ons Proat

Klepperderk

Uitgelicht

Sport

Markelo in bedrijf

Oude toren

Algemeen