Uitbreiding College van Kerkrentmeesters

Vanaf eind mei wordt het College van Kerkrentmeesters van de Martinuskerk uitgebreid met vier nieuwe mensen. Henk Bolink zal als ouderling worden toegevoegd, terwijl Jan Henk Berendsen, Wim Bronsvoort en Diederik Roeterdink er als kerkrentmeesters bij komen. Het viertal begint overigens niet helemaal aan een nieuwe uitdaging, gezien het feit dat zij al met enige regelmaat werden benaderd, om van gedachten te wisselen bij lopende zaken. (meer…)

College pareert vragen Beusberger Waterleiding

20121128_schipbeekHet college van burgemeester en wethouders van gemeente Hof van Twente ontkent dat er in het verleden besluiten zijn genomen om de voormalige sportvelden 5 en 6 van Sportclub Markelo in te zetten voor de realisatie van het bovengronds maken van de Beusberger Waterleiding. In vragen die gesteld waren door Herman Wevers namens de PvdA fractie werd gesuggereerd dat de gemeente afspraken had geschonden door de grond bij het sportcomplex niet in te zetten voor het waterproject. Het project werd in 2012 gepresenteerd in de kantine van Sportclub Markelo en is een spin-off van de wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes. Enkele onderdelen van het project zijn de verbreding van de Beusberger Waterleiding tussen de Schipbeek en Markelo, de bouw van een zomp en een boothuis met als doel het recreatieaanbod in Markelo te vergroten. (meer…)

Gerard Zwiers loopt het Pieterpad

Gerard Zwiers loopt in zijn eentje, de bekendste lange-afstand wandelroute van Nederland; het Pieterpad. Afgelopen zaterdag startte de oud-Markeloër in Pieterburen aan de Noord-Groningse Waddenkust. Door elke dag zo’n 40 tot 50 kilometer te lopen verwacht Gerard in de loop van volgende week zijn wandelroute af te sluiten in Zuid Limburg op het Pieterplein in Maastricht. De route is ruim 500 kilometer lang en slingert door een flinke diversiteit aan landschappen, afwisselende natuur en gebieden met een rijke cultuurhistorie. Vandaag liep hij samen met zijn broer Martin de etappes van Hellendoorn, Holten naar Vorden. Ook Markelo werd aangedaan. Op de brug over de Schipbeek met de televisietoren op de achtergrond, hebben de kameraden hem in het bijzijn van de moeder van Gerard, op Maarkelse wijze gemeut met hoe kan het ook anders, een traditionele Möll’n borrel.  (meer…)

Markelosebroek in actie tegen windmolens

Een groep buurtbewoners in Markelosebroek maakt zich ernstige zorgen over de komst van megawindmolens in de gemeente Rijssen-Holten pal aan de grens met Markelosebroek. Van de mogelijke 16 plekken waar in Rijssen-Holten windmolens geplaatst zouden kunnen worden staan er 7 gepland nabij Markelosebroek. Niet alleen de mogelijke locaties heeft buurtbewoners verrast, ook het feit dat de gemeente Rijssen-Holten inwoners van Markelosebroek niet betrekt bij de inspraak. Een van de kartrekkers is oud-wethouder Harry Knuiman. Knuiman heeft onlangs gesprek gehad met wethouder Wim Meulenkamp die de bezwaren uit Markelosebroek zeer serieus neemt. “Hij kan geen ijzer met handen breken in een buurgemeente maar is bereid en goed in staat onze weerstand over te brengen en zich de komende tijd ook sterk voor ons te maken. Maar onze individuele protesten zullen toch de doorslag moeten geven”, aldus Knuiman die meerdere acties vanuit Markelosebroek aankondigt. (meer…)

WTC start weer in kleine groepen

Vanaf morgen wordt het weer een vertrouwd beeld in de dorpskern van Markelo; leden van de Wielertourclub Markelo die verzamelen op het Kaasplein en nu ook op het Roggeplein. De gemeente Hof van Twente heeft de Wielertourclub Markelo toestemming verleend, om in kleine groepjes binnen de gemeente Hof van Twente in clubverband te fietsen. De groepen fietsen in aangepaste vorm, dat wil zeggen dat de groepen uit maximaal vijf personen bestaan. Hierbij worden de richtlijnen gevolgd van de NTFU (Nederlandse Tour Fiets Unie) en de Rijksoverheid. In eerste instantie zal het fietsen in clubverband, uitsluitend op de dinsdag- en woensdagavond plaatsvinden.

Politie zoekt getuigen

De politie Hof van Twente heeft op Bevrijdingsdag rond 22.00 uur een personenauto gecontroleerd, die zich aan de Groenlandsdijk nogal verdacht ophield. Tijdens de  controle bleek dat de 39-jarige bestuurder uit Goor niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Hiervoor is een proces-verbaal opgemaakt. (meer…)

Weend-oaren op de Markeloseberg

Vanmorgen waren er een uur lang ‘weend-oaren’ (stofhozen) te zien op de flanken van de Markeloseberg. Volgens een oud boerengezegde zou dit weersverschijnsel betekenen, dat er drie weken droogte aan zit te komen. Echter laat de weersverwachting een ander verloop zien voor de komende weken. Een stofhoos is een kleine, relatief zwakke wervelwind die op warme dagen kan ontstaan door convectie in de lucht boven een sterk opgewarmd oppervlak. (meer…)

onsProat: Oorlog en vrede

Afgelopen week was er veel te doen geweest over oorlog en vrede, vele programma’s en films over dit onderwerp, op tv. Buitenom dat het ook nog eens een goed boek is van Leo Tolstoj (met wel heuuuul veel pagina’s) zijn er ook nog meerdere films en tv serie’s, over Oorlog en Vrede, gemaakt! Jullie zullen er vast ooit wel 1 van gezien hebben!

Maar wat zegt Wikipedia over Oorlog en Vrede …. 🤓
Oorlog is een gewapende strijd tussen volkeren of staten. Als etnische of religieuze groepen binnen dezelfde staat met elkaar een gewapende strijd voeren spreekt men van een burgeroorlog. Men spreekt van een wereldoorlog als een meerderheid van de grootste en sterkste landen over de hele wereld bij de oorlog betrokken is.
Tegenover oorlog staat vrede, een toestand waarin volkeren en naties elkaars bestaan respecteren of zelfs waarderen. Tussen oorlog en vrede zijn allerlei tussenvormen denkbaar, zoals de Koude oorlog of wapenstilstand.

Het maakt niet uit hoe ver je terug gaat in de tijd, er is altijd wel een oorlog te vinden of een burgeroorlog! Het is toch niet te geloven hoe de mensheid met elkaar omgaat???!! We voeren oorlog met elkaar, met dezelfde soort mens zoals wij zelf zijn… die hetzelfde soort voedsel tot zich neemt.. dezelfde soort wensen of idealen hebben, hetzelfde kleur bloed heeft, ook gewoon moet poepen en plassen als het wakker wordt.. Misschien een andere kleur huid heeft of een ander geloof dus daarom gehaat wordt..??!! Hoe dan?! Je wordt bijv. geboren in een katholieke familie in Ierland en vanaf dat moment wordt je geleerd het protestante jongetje verderop, te haten… dezelfde kleur…hetzelfde dorp… dezelfde school…alleen een iets ander geloof! Ik kan er niet met mijn kop erbij! (meer…)

Boek ‘Roxy’s nieuwe plek’ van Karin Ebbekink verschenen

Deze week is ‘Roxy’s nieuwe plek’, geschreven door de uit Markelo afkomstige Karin Ebbekink, verschenen bij Uitgeverij EigenZinnig. De uitgever omschrijft het boek als een bijzonder boek voor en over pubers die in een leefgroep (gaan) wonen. Karin Ebbekink heeft sociaal pedagogisch werk gestudeerd en werkt als persoonlijk begeleider bij Pluryn, een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Ze merkte op dat er voor de jongeren waar ze mee werkt heel weinig boeken zijn, waarin ze zichzelf kunnen herkennen. Zo ontstond de droom om speciaal voor en over deze doelgroep te gaan schrijven. (meer…)

Martinuskerk met Pinksteren weer open

De Martinuskerk opent zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag, weer haar deuren. Dat is besloten in de kerkenraadsvergadering van vorige week. De raad heeft hiertoe besloten doordat een groot deel van de vaste bezoekers op zondag door de vaccinaties steeds beter beschermd zullen zijn tegen het coronavirus. “Wat met Pinksteren is begonnen krijgt zo een nieuwe start. Hopelijk komt er in de loop van het jaar eveneens meer ruimte om ons te verbinden in samenhang”, aldus dominee Marten Dijkstra.

Laatste nieuws

Overig nieuws

Ons Proat

Klepperderk

Uitgelicht

Sport

Markelo in bedrijf

Oude toren

Algemeen