College pareert vragen Beusberger Waterleiding

20121128_schipbeekHet college van burgemeester en wethouders van gemeente Hof van Twente ontkent dat er in het verleden besluiten zijn genomen om de voormalige sportvelden 5 en 6 van Sportclub Markelo in te zetten voor de realisatie van het bovengronds maken van de Beusberger Waterleiding. In vragen die gesteld waren door Herman Wevers namens de PvdA fractie werd gesuggereerd dat de gemeente afspraken had geschonden door de grond bij het sportcomplex niet in te zetten voor het waterproject. Het project werd in 2012 gepresenteerd in de kantine van Sportclub Markelo en is een spin-off van de wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes. Enkele onderdelen van het project zijn de verbreding van de Beusberger Waterleiding tussen de Schipbeek en Markelo, de bouw van een zomp en een boothuis met als doel het recreatieaanbod in Markelo te vergroten.

Nadat de plannen in 2012 bekend werden gemaakt gaf het toenmalige college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente al aan op voorhand geen financiële medewerking aan de plannen zou verlenen en ook niet op een andere manier wilde bijdragen aan het plan. Dat laatste wordt door het huidige college herhaald in de beantwoording van de vragen van Herman Wevers.

Omdat Sportclub Markelo de huur heeft opgezegd voor de velden 5 en 6 heeft de gemeente gezocht naar een alternatieve invulling voor deze velden. Bij een bijeenkomst voor omwonenden zijn hier twee jaar geleden meerdere ideeën genoemd. De gemeente heeft omwonenden in maart geïnformeerd over de plannen om de velden te gaan gebruiken voor onder meer de mountainbikeroute en een kleinschalig zonnepark. Wevers stelt na gesprekken met belanghebbenden dat ambtenaren laakbaar zouden hebben opgetreden door te stellen dat de gemeente het plan met betrekking tot de Beusberger Waterleiding niet langer wenst uit te voeren. Het college heeft echter in 2012 al aangegeven geen bijdrage te willen geven aan het plan. “Er is geen sprake van eigenmachtig en laakbaar optreden. Contacten met initiatiefnemers en betrokkenen zijn namens ons college gevoerd”, aldus het college in haar reactie op de opmerking van Wevers.