Herinneringen aan mevrouw Corinne de Beaufort-Sickinghe (1923-2021)

Op 10 april j.l. is op 98-jarige leeftijd in Den Haag overleden mevrouw Corinne de Beaufort-Sickinghe. Zij was de echtgenote van jhr. mr. A.J. de Beaufort die van 1948 tot 1966 burgemeester was van Markelo. En hoewel zij al heel lang uit Markelo weg was, leeft de herinnering aan haar nog steeds voort. Zij en haar man hebben in de relatief korte tijd dat ze in Markelo woonden en werkten een diepe indruk nagelaten. Hun diep menselijke medeleven met de persoonlijke problemen van de Markelo’ers maakte hen tot beminde persoonlijkheden.

Toen in 1948, zo kort na de oorlog alles nog wat sobertjes was, werd van de komst van de nieuwe burgemeester toch een feestelijke gebeurtenis gemaakt. Er waren overal erebogen en andere versieringen aangebracht waarna met veel hartelijkheid de sympathiek overkomende burgervader A.J. de Beaufort werd ingehaald en geïnstalleerd. Nieuw voor de inwoners was dat de nieuwe burgemeester vrijgezel was. Dit werd echter 5 jaar later anders toen hij in De Haag trouwde met jkvr. Corinne J.L.M. Sickinghe. Het werd een dag met vele hoogtepunten waarbij de Markelo’ers zich niet onbetuigd lieten. De Markelose boerendansers in klederdracht en op hun klompen waren present maar ook de rijvereniging te paard en daarnaast vele officiële vertegenwoordigers van gemeente en verenigingen.

Het bruidspaar de Beaufort-Sickinghe, met links de bruidsmeisjes Beatrix en Irene, geflankeerd door de Markelose boerendansers

Na een huwelijksreis van 2 maanden deed op 6 augustus 1953 het jonge paar z’n intrede in Markelo en dat werd een dag die bij de betrokkenen lang in het geheugen is blijven hangen.Heel bijzonder was dat het bruidspaar de prinsesjes Beatrix en Irene als bruidsmeisjes had en dat ook Koningin Juliana met de beide jongste prinsesjes aanwezig was. Dit alles vanwege het feit dat mevr. Sickinghe gouvernante van de prinsesjes was geweest, speciaal voor het geven van Franse les.

De heer en mevrouw de Beaufort met gezelschap op de stoep van het gemeentehuis in afwachting van het defilé

Bij de IJsselbrug in Deventer stond een groep motorrijders van de motorclub die de stoet voorgingen tot aan de gemeentegrens. Daar stapte het gezelschap over in 10 gereedstaande boeren kleedwagens. Na onderweg enige keren ‘gemeut’ te zijn stelde bij de dorpsgrens de Fanfare zich op voor de stoet en onder vrolijke marsmuziek trok men naar het versierde gemeentehuis. Na vele plichtplegingen volgde er een defilé van alle Markelose verenigingen met als afsluiting een ouderwetse kruiwagen-brandspuit die tot grote hilariteit mevr. de Beaufort onder haar hoede kreeg. Tijdens het avondfeest danste mevrouw de Beaufort voor de eerste keer de Driekusman met een lid van de Boerendansers.

In hun ‘regeerperiode’ tot 1966 heeft het burgemeesterspaar een belangrijke stimulerende rol gespeeld bij de vele nieuwe ontwikkelingen die in die periode op gang werden gebracht.  Vooral de recreatieve sector had hun grote belangstelling; te denken aan de stichting van Hessenheem, Kösterskoele, Zwembad, Het Oude Handwerk, Boerderijverlichting, het eerste VVV-kantoortje enz. bracht leven in de brouwerij.  Met zeer veel inzet en betrokkenheid werd ook de grensoverschrijdende samenwerking (jumelage) met het Franse dorp Sancerre bevorderd.

Na enkele tijdelijke huisvestingen werd in 1957 de burgemeesterswoning op de mooiste plek van Markelo, boven op de Markeloseberg, betrokken. Daar werden hun 4 kinderen Inez, Carine, Arnout Jan en Frans geboren. De betrekkingen met de Koninklijke familie bleven nauw. De kinderen hadden geregeld contact met de prinsen en verbleven dan ook graag op de boerderij van ter Balkt (Wissink) waar ze genoten van de activiteiten op het erf. In 1955 logeerden de prinsessen Beatrix en Irene met een 14-tal klasgenoten van het Baarns Lyceum een weekend bij de familie de Beaufort. Bij die gelegenheid traden de Boerendansers met en voor hen op. In 1997 trouwde jongste zoon Frans in Markelo en bij die gelegenheid was prins Willem Alexander de ceremoniemeester die al een dag van te voren met z’n vrienden de omgeving versierde.

Op 13 februari 1966 ging er een schok door Markelo toen burgemeester de Beaufort onderweg van een kerkdienst naar zijn woning op de berg plotseling onwel werd en overleed. Zijn  vrouw bleef achter met 3 kleine kinderen en een 4e die enkele weken later werd geboren.
Hoewel mevrouw de Beaufort in juni 1966 met haar kinderen vertrok naar haar nieuwe woning in Amersfoort en wat uit het oog verdween bleef ze in het hart van vele Markelo‘ers.In de zomer van dat jaar schonk mevr. de Beaufort de haar toebehorende schaapskooi, welke als garage bij de dienstwoning was geplaatst, aan de toen opgerichte padvindersgroep (genaamd de jhr. mr. A.J. de Beaufortgroep) om te gebruiken als blokhut. Het geheel werd op een platte boerenwagen vervoerd naar een bosperceel aan de Potdijk.

In gebruik name van de geschonken blokhut door de jhr. mr. A.J. de Beaufortgroep

In de jaren 70 van de vorige eeuw was het nieuwe dorpsplein al vernoemd naar burgemeester de Beaufort. Toen in 2001 de gemeente Markelo was opgegaan in de herindelingsgemeente Hof van Twente werd het Markelose gemeentehuis verbouwd tot een cultureel centrum. Dit gebouw, gelegen aan het Burgemeester de Beaufortplein, kreeg de naam HET BEAUFORT. De openingshandeling op vrijdag 3 september 2010, bestaande uit het luiden van de ouderwetse bronzen klok in het torentje van het gebouw, werd verricht door mevr. C. de Beaufort-Sickinghe en dat betekende haar laatste officiële daad die ze voor Markelo verrichtte.

Bron: Stichting Heemkunde Markelo