Brandbrief ondernemers naar burgemeester

De voorzitters van de ondernemersverenigingen in Hof van Twente hebben gisteravond een dringende oproep naar burgemeester Ellen Nauta gestuurd. De voorzitters zijn vertegenwoordigd in het Ondernemersplatform Hof van Twente en vragen Nauta in een brief om ondernemers toe te staan vanaf maandag 15 maart 2021 de deuren weer te openen. Hiermee willen ze in eerste instantie zo snel mogelijk terug naar de situatie voor de huidige lockdown, waarbij winkels, horeca en culturele instellingen open waren. “Onze winkeliers, kappers, horecaondernemers en cultuursector zitten te springen om op een veilige verantwoorde en gastvrije manier hun klanten en bezoekers weer te ontvangen. Hiervoor liggen per sector slimme plannen en maatregelen klaar. Plannen die bewezen effectief zijn. Plannen die bijdragen aan het weer versterken van onze binnensteden. Plannen die het mogelijk maken op een verantwoordelijke manier gastvrij te zijn”, aldus voorzitter Frans Schuitemaker namens onder meer de voorzitter van Ondernemend Markelo.

In de brief wordt aangegeven dat de ondernemers zorgen voor het kloppend hart in de binnenstad en de leefbaarheid in de wijk en buurtcentra. “De vaten raken echter meer en meer verstopt en leidt tot onherstelbare schade. Het gevolg is (nog meer) leegstand, een onaantrekkelijke binenstad en aantasting van de leefbaarheid,” aldus Schuitemaker die Ellen Nauta namens de voorzitters oproept, om in het belang van de leefbaarheid het voorstel voor openstelling in te brengen in haar overleg met de veiligheidsregio. Ook zou de burgemeester het mogelijk op een andere manier onder de aandacht kunnen brengen bij het kabinet. De oproep van de voorzitters van de ondernemersverenigingen in Hof van Twente staat niet op zich, in heel het land klinkt een steeds grotere oproep om de maatregelen te versoepelen.