Sluitingstermijn Hessenheemfonds verlengd

De sluitingstermijn voor het aanvragen van financiële ondersteuning bij het Hessenheemfonds is 2 maanden verlengd. Waar stichtingen, verenigingen of andere instellingen, die zich inzetten voor het bevorderen van het belang van de Markelose gemeenschap eerst tot 1 maart 2021 een financiële bijdrage kunnen indienen bij de Stichting Hessenheemfonds Markelo is deze termijn eenmalig verlengd tot 1 mei 2021. “Wij zullen de reeds ingediende projectaanvragen gaan bekijken en met de indieners contact opnemen, of dit uitstel eventueel consequentie zou kunnen hebben richting de uitvoering van hun ingediende project!”, aldus voorzitter Jan ten Hove.

Het ‘Hessenheemfonds’ helpt instellingen binnen de voorwaarden en mogelijkheden van de stichting graag voort bij investeringen waarvoor de financiering nog niet rond is. Belangrijk bij een aanvraag is dat deze betrekking moet hebben op een toekomstige investering en dus moet liggen op het moment van na de sluitingstermijn. Het Hessenheemfonds neemt aanvragen alleen in behandeling indien ze voldoen aan de voorwaarden. Zo dient een aanvraag digitaal te worden gedaan via hessenheemfondsmarkelo.nl/aanvragen voorzien van argumentatie voor de investering en een vastgestelde jaarrekening van maximaal 2 jaar oud.