Definitief streep door boake 2021

De Maarkelse boakebouwers hebben definitief een streep gezet door de boake 2021. Een aantal weken geleden kregen zij het advies van de gemeente Hof van Twente, om nog niet te starten met de voorbereidingen van de boake 2021. Afgelopen week werden de boakebouwers per brief geïnformeerd door de gemeente, dat de Veiligheidsregio Twente regionaal met alle 14 gemeenten heeft afgesproken geen paasvuren op te laten bouwen. “Ondanks dat op dit moment niet met zekerheid te zeggen is in welke fase de corona-crisis zich tijdens Pasen bevindt, is de kans groot dat het begin april niet wenselijk is om (grote) groepen mensen samen te laten komen rondom paasvuren. Regionaal is daarom met alle 14 gemeenten afgesproken geen paasvuren op te laten bouwen. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om ook geen alternatieve paasvuren te gaan organiseren, momenteel geldt nog steeds het zeer dringende advies om maar 1 gast thuis te ontvangen”, aldus burgemeester Ellen Nauta.

Vorig jaar werd ook een streep gezet door de paasvuren in de Hof door de op dat moment geldende noodverordening. Deze werd op 6 april 2020 verlengd. Ellen Nauta: “Wij betreuren dat de corona-crisis wederom een prachtige traditie een jaar op pauze zet”.