Gemeente eigenaar oude locatie De Welp

De gemeente Hof van Twente is sinds deze week juridisch eigenaar van het oude schoolgebouw van basisschool De Welp aan de J. Ooststraat in Markelo. Door verhuizing van De Welp naar het Kindcentrum Markelo kwam het oude schoolgebouw leeg te staan. Notariskantoor Bracht bekrachtigt binnenkort de overdracht van de school van stichting Brigantijn aan de gemeente. De gemeente is voornemens de locatie aan de J. Ooststraat her in te richten voor woningbouw. De verwachting van de gemeente is dat besluitvorming over toekomstige herinrichting enige tijd zal gaan duren. Het voormalige schoolgebouw staat leeg. Om vandalisme te voorkomen wordt begin van dit jaar antikraak/leegstandsbeheer ingezet. Tevens zal de gemeente politie en boa’s informeren over het feit dat de gebouwen leeg staan.

De gemeente was voor de juridische overdracht al economisch eigenaar van de school. Voor het onderwijs geldt namelijk dat de gemeente budget beschikbaar stelt voor de bouw van de school en de grond ‘om niet’ beschikbaar stelt. Het schoolbestuur wordt daarmee juridisch eigenaar. Indien het schoolgebouw en perceel niet meer voor onderwijs worden gebruikt hoort de gemeente het juridisch eigendom weer te krijgen. Dit is vastgelegd in artikel 10 van de WPO. Nu de school weer juridisch eigendom is van de gemeente dient deze ook weer te worden opgenomen te worden in de materiële vaste activa in de exploitatie. Door de cyberaanval is de exacte boekwaarde van de school op dit moment niet bekend. Op basis van een indicatie zou de boekwaarde van het schoolgebouw ongeveer 250.000 euro moeten zijn. Zodra de bedragen weer bekend zijn zullen ze weer worden opgenomen in de materiële vaste activa in de exploitatie.