Een kijkje in het nieuwe pand van Obs de Zwaluw

De verhuizing van Obs de Zwaluw naar het Kindcentrum Markelo aan de Koekoekslaan is een feit. Locatiedirecteur René Scholten geeft aan dat de verhuizing uitstekend verlopen is. “Helaas kunnen we de ouders nog niet binnen ontvangen, maar zodra de tijd en de regelgeving het toelaat nodigen wij hen natuurlijk graag uit om al dit moois te bekijken. Want wat zijn we trots”, aldus René Scholten. Om iedereen toch een kijkje te gunnen in het nieuwe pand, heeft de school een videofilm laten maken. 

Voor de inrichting van Obs de Zwaluw heeft de school een Finse binnenhuisarchitect in de hand genomen. Met feedback van het team, de leerlingen, de leerlingenraad en de uitkomst van een enquête onder de ouders heeft Kati een inrichting neergezet die naadloos past bij het gebouw maar ook een nieuwe dimensie geeft aan onze schoolvisie ‘Kind is Koning’.

De instructiemomenten voor de leerlingen vinden straks plaats in de groepslokalen, maar de verwerking kan ook plaatsvinden op de leerpleinen, LAB en of theater. Dat geldt voor alle groepen. De kleutergroepen zijn geheel nieuw ingericht, voorzien van nieuwe bouwhoeken en poppenhoeken, een speelkeuken en vele nieuwe leer- en speelmaterialen. Ook zijn er in alle lokalen op de begane grond deuren naar buiten om het onderwijs en buiten te verbinden. De lokalen van Obs de Zwaluw zijn ruim en licht.

De school heeft naast de groepslokalen ook een theaterlokaal waar de kinderen zelf een voorstelling kunnen geven, drama-theaterlessen plaatsvinden, een boekvertelling nagespeeld kan worden, de bieb voor de groepen 1-2-3 is geplaatst en waar muziek gemaakt kan worden. Ook staat hier een ‘greenscreen’ voor het maken van eigen filmpjes en VLOGS. Op de bovenverdieping komt een heus LAB. Hier worden leerlingen uitgedaagd om onderzoekend te leren. Dit gaat onder andere met behulp van onder meer lego, microscopen, 3D printer en Kapla.

Door de lockdown kunnen de kinderen na de kerstvakantie niet starten in het Kindcentrum Markelo. De lessen worden naar verwachting tot 18 januari online en middels taakbrieven gegeven.