Technisch storing gemeentehuis

Het gemeentehuis van de Gemeente Hof van Twente is sinds gisteren getroffen door een technische storing. Volgens de gemeente gaat het om een hardnekkig storing die nog zeker enkele dagen zal duren. Als gevolg van de storing zijn afspraken op het gemeentehuis niet mogelijk en is het ook niet mogelijk een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, of uittreksel uit het bevolkingsregister aan te vragen. “We vinden het erg vervelend dat inwoners en andere klanten van de gemeente hinder ondervinden van deze storing. Ik heb vertrouwen in de partijen die aan de slag zijn en hoop op een voorspoedig verloop van de oplossing”, aldus burgemeester Ellen Nauta.